بهرام در کنار دو دنیای کوچک

آن ستاره ی درخشان سرخ فامی که این روزها درست پس از غروب آفتاب، از پس افق خاوری طلوع می کند، اصولا یک ستاره نیست، بلکه یک سیاره است: بهرام، سیاره ی سرخ.
بهرام (مریخ) که اکنون در میان پادیستانی (مقابله، ۸ آوریل) و نزدیک تری فاصله به زمین (۱۴ آوریل) جای دارد، در حال گشت زنی در صورت فلکی دوشیزه است و در آسمان سیاره ی زمین، درست نقطه ی مخالف خورشید دیده می شود.
این تصویر در اندازه ی بزرگ تر
این سیاره که آشکارا از ستاره ی آبی فام اسپور -سماک اعزل، ستاره ی آلفای صورت فلکی دوشیزه- هم پرنورتر است، در مرکز این چشم اندازِ شرح دارِ آسمان که اوایل ماه آوریل ثبت شده دیده می شود.
در این تصویر، دو دنیای دیگر از دنیاهای سامانه ی خورشیدی را هم می بینید که آن ها هم دارند به نقطه ی پادیستانی خود نزدیک می شوند: سمت چپ، سیارک کوچک و کم نور وستا و سیاره ی کوتوله ی سرس، نزدیک ستاره ی "تاو دوشیزه". یه این تصویر که نگاه می کنید این را هم به ذهن بیاورید که فضاپیمای داون ناسا (Dawn) هم اکنون در جایی میان این دو دنیای کوچک است.
داون در سپتامبر ۲۰۱۲ وستا را ترک کرد و از آن زمان تاکنون موتور یونی‌اش پیوسته در حال پیش بردن آن به سوی سرس و سازگار کردن مدارش با مدار آن بوده است. بر پایه ی برنامه، داون در فوریه ی ۲۰۱۵ به مدار سرس خواهد رسید.
البته در شب ۱۴/۱۵ آوریل می توانید ماه راه هم نزدیک بهرام ببینید. در آن شب، ماه هم به نقطه ی مخالف خود با خورشید می رسد و .... [اگر در جای مناسب باشید،] تماشاگر یک ماه گرفتگی کامل هم خواهید بود. [در این زمینه، اینجا کامل تر خواندید: * چند شب دیگر زمین به نزدیک ترین فاصله از بهرام می رسد]

واژه نامه:
Mars - Ceres - Vesta - star - Red Planet - opposition - constellation Virgo - Sun - planet - Earth - Spica - alpha star - solar system - asteroid - dwarf planet - Tau Virginis - NASA - Dawn spacecraft - ion engine - Moon - total lunar eclipse

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه