ابرها و صلیب ها بر فراز آتشفشان هاوایی

آلوها! ( Aloha)
با این درود به زبان مردمان هاوایی، شما را به تماشای این چشم انداز شگفت انگیز آسمان دعوت می کنیم.
این گسترده نمای رویاگونه در روز ۲۷ مارس، از فراز ستیغ ۳ هزار متری هالئاکالا در جزیره ی مائوئی هاوایی ثبت شده. لایه ای از ابر روی لبه ی دهانه ی این آتشفشان شناور است و بالاتر از آن هم کهکشان راه شیری در آسمان پرستاره خودنمایی می کند.
ستاره ی ابرغول دنب (ردف) که سردسته ی اخترگان چلیپای شمالی (صلیب شمالی) است، از میان ابرهای غباری و سحابی های سمت چپ کهکشان نور می افشاند. کمان بلند کهکشان را از آن نقطه به سوی راست دنبال کنید تا به ستارگان چلیپای کوچک ترِ جنوبی درست بر فراز افق در انتهای سمت راست برسید.
در سمت راست مرکز چشم انداز، نزدیک بالای چارچوب، سیاره ی زردفام بهرام (مریخ) را می بینیم و زیر پای آن هم ستاره ی غول سرخ کژدم دل (آنتارس یا به عربی: قلب العقرب)، که در جایی نزدیک تر به کوژی مرکزی کهکشان جای دارد و از آن جا بهرام را به هماوردی می خواند.
برای شناسایی بهتر این ستارگان این تصویر را ببینید که نام و نشانی ستارگان بر آن نوشته شده.

واژه نامه:
Aloha - Haleakala - Maui - Hawai'i - volcanic caldera' - Milky Way - Northern Cross - asterism - supergiant - star - Deneb - nebula - Southern Cross - Mars - red giant - Antares - central bulge

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه