همه گام های ماه گرفتگی در یک عکس

این تصویر از همگذاری رشته نماهایی پشت سر هم پدید آمده که در بازه های زمانی ۱۰ دقیقه ای، از ماه گرفتگی کامل ۱۵ آوریل گرفته شده اند و جایگاه ماه و گام های گرفتگی آن را در هر ۱۰ دقیقه بر فراز پستی و بلندی های افق و چراغ های شهر واترتون کانادا می نمایاند.
این تصویر در اندازه ی بزرگ تر و کیفیت بهتر
چشم انداز رو به جنوب است و دریاچه ی یخ زده ی واترتون در پارک ملی دریاچه های واترتون در آلبرتای کانادا، سیاره ی زمین را نشان می دهد. در دورترین نقطه ی افق، ستیغ بلندی های پارک ملی گلیشر در خاک آمریکا دیده می شود.
در واقع این رشته تصاویر پیاپی از چپ به راست، به خوبی روند گام های گرفتگی ماه و به ویژه گامِ کاملش که حدود ۸۰ دقیقه به درازا کشید را نشان می دهد.
در حدود سال ۲۷۰ پیش از میلاد، آریستارخوس، ستاره شناس یونانی هم مدت زمان گام های ماه گرفتگی را اندازه گرفته بود، البته بدون کمک دوربین و ساعت دیجیتال. با این حال وی با بهره از هندسه و با کمک مدت زمان گرفتگی کامل ماه، یک روش ساده و بسیار دقیق برای اندازه گیری فاصله ی ماه بر پایه ی شعاع زمین پدید آورد.
در این تصویر همنهاده افزون بر ماه، نماهای پشت سر همِ چند جرم آسمانی دیگر را هم می بینیم: سیاره ی بهرام در بالا- سمت راست ماه، ستاره ی روشن اسپور یا سماک اعزل در کنار قرصِ به سرخی گراییده ی ماه، و سیاره ی کیوان در پایین- سمت چپ ماه.

نمونه ای دیگر از چنین تصویری: * ماه و بازی سایه هایش

واژه نامه:
total lunar eclipse - Waterton Lake - Waterton Lakes National Park - planet - Earth - Glacier National Park - Moon - eclipse phase - total phase - eclipse - Aristarchus - digital clock - geometry - radius - Mars - star - Spica - Saturn

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه