در جوانی زمین سیارکی به آن خورده بوده که برخورد نابودکننده دایناسورها در برابرش کوچک می نمود

* دانشمندان به نشانه هایی از برخورد یک سیارک به زمین در زمانی بسیار دور دست یافته اند که برخورد سیارک دایناسورکُش در برابر آن تلنگری بیش نبود! 
هم سنجی (مقایسه) میان سیارک دایناسورکُش، سیارکی که دانشمندان تازه از برخورد آن با زمین در ۳.۲۶ میلیارد سال پیش آگاهی یافته اند، و کوه اورست. در نمای پایین، بزرگی دهانه ی احتمالی ناشی از برخورد هر یک از این سه نشان داده شده. تصویر بزرگ تر
بر پایه ی پژوهشی تازه، در آغاز تاریخ سیاره ی زمین، یک سیارک با برخورد ویرانگرش گودالی به پهنای حدود ۵۰۰ کیلومتر را در سیاره ی ما پدید آورد. این پهنا از مسیر رانندگی میان واشنگتن و نیویورک نیز بیشتر است. برخورد این سیارک آغازگر چرخه ای از ویرانی هایی بود که همانند بدترین کابوس های هر انسانی است.

به گفته ی پژوهشگران، این برخورد که ۳.۲۶ میلیارد سال پیش رخ داده بود، زمین را به رعشه انداخت و زمین لرزه ها و آبلرزه و سونامی هایی پدید آورد که بلندایشان به هزاران متر می رسید.

بزرگی برآورد شده ی این سنگ ویرانگر چقدر بود؟
این سنگ پهنایی نزدیک به ۳۷ کیلومتر داشت؛ تقریبا سه برابر پهنای سیارکی که با برخوردش در ۶۵ میلیون سال پیش، دایناسورها را نابود ساخت. یکی از نویسندگان این پژوهش، دونالد لاو که زمین شناسی در دانشگاه استنفورد است می گوید: «ما می دانستیم که این سنگ، سنگ بزرگی بوده، ولی نمی دانستیم چقدر بزرگ.»

نمای ماهواره ای از باربرتون گرین استون
نزدیک شهر باربرتون آفریقای جنوبی
تصویر بزرگ تر
شواهد این برخورد سهمگین - نخستین موردی که از زمانی چنین دور نقشه برداری شده- از بررسی کمربند باربرتون گرین استون (Barberton Greenstone Belt) در آفریقای جنوبی به دست آمده. به گفته ی دانشمندان، در این جا سنگ ها و "شکستگی های پوسته"ای دیده می شود که با پنداشت یک برخورد بزرگ همخوانی دارد. (این سیارک هزاران مایل دورتر به زمین خورده بوده، ولی جایش را هنوز نمی دانیم.)

اگر این پنداشت تایید شود، این سیارک می تواند یکی از چندین سیارکی باشد که در دوره ای به نام دوره ی "واپسین بمباران سنگین" به زمین خورده. در این دوره که میان ۳ و ۴ میلیارد سال پیش بوده، فضای درونی سامانه ی خورشیدی سرشار از برخورد خرده سنگ ها بوده است.

دانشمندان افزودند که رویداد برخورد این سیارک می توانسته روش شکل گیری زمین را دگرگون کرده باشد. برای نمونه، می توانسته پوسته و زمین-ساخت سیاره ی ما را شکسته، و صفحه های زمین-ساختی که امروزه می شناسیم را پدید آورده باشد. همچنین، از آن جا که روند فرگشت زندگی روی زمین از حدود ۳.۸ میلیارد سال پیش آغاز شده بوده، این برخورد می توانسته چالشی جدی در روند آن پدید آورده باشد. پس از برخورد، آسمان با غبار پوشیده شده، به شدتی باورنکردنی داغ شده، و لایه های بالایی آب اقیانوس ها هم به نقطه ی جوش رسیده بودند.

درباره ی این پژوهش در نشریه ی Geochemistry, Geophysics, Geosystems و نیز در این پژوهشنامه ی انجمن ژئوفیزیک آمریکا بیشتر بخوانید. این پژوهش به رهبری نورمن اسلیپ که یک کارشناس ژئوفیزیک در دانشگاه استنفورد است انجام شده.

در همین زمینه: 
* سیارکی که دایناسورها را کشت دوقلو بود 
* تاریخ جهان و انسان در یک دقیقه

واژه نامه:
Earth - asteroid - planet - nightmare - earthquake - dinosaur - Donald Lowe - geologist - Stanford University - Barberton Greenstone Belt - South Africa - crustal fracture - Late Heavy Bombardment - solar system - crust - tectonics - plate tectonics - Geochemistry, Geophysics, Geosystems - Norman Sleep - geophysicist - Barberton

منبع: universetoday

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه