لباسی که در فضا شناور شد

این تصویر در اندازه ی بزرگ تر و با کیفیت بهتر
هشت سال پیش، یک دست لباس فضایی از ایستگاه فضایی بین المللی بیرون افتاده و در فضا شناور شد ولی هیچ بازرسی‌ای درباره اش انجام نگرفت. [زیرا] همه می دانستند که آن را خود سرنشینان ایستگاه بیرون انداخته اند.
فضانوردان ایستگاه این لباس فضایی روسی مدل "اورلان" را که دیگر به آن نیازی نبود، عمدتا با لباس های کهنه پر کردند و با نصب یک فرستنده ی رادیویی کم توان بر رویش، آن را Suitsat-1 نامیده و در مدار زمین رها کردند. این لباس تازه دو دور به گرد زمین چرخیده بود که سیگنال رادیویی اش به گونه ای نامنتظره ضعیف شد.
Suitsat-1 تا چند هفته به گردش خود به دور زمین با سرعت هر ۹۰ دقیقه یک بار ادامه داد و سپس با ورود به جو زمین سوخت و از بین رفت. تصویری که اینجا می بینید در سال ۲۰۰۶ و درست پس از جدایی از ایستگاه و شناور شدن در فضا از این لباس بیجان گرفته شد.

واژه نامه:
SuitSat-1 - spacesuit - International Space Station - Orlan spacesuit - radio transmitter - orbit - Earth

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه