صد میلیون سال پس از آغاز نبرد دو کهکشان

این تصویر در اندازه ی بزرگ تر و با کیفیت بهتر
این دو کهکشان را ببینید که چگونه پنجه در پنجه ی هم انداخته اند. ما از روی زمین، این دو را تنها ۱۰۰ میلیون سال پس از آغاز درگیریشان می بینیم. یعنی این دو که با هم به نام آرپ ۸۱ شناخته می شوند، هنوز ۱۰۰ میلیون سال از آغاز رویاروییشان نگذشته بوده که چنین بلایی بر سر یکدیگر آورده اند.
ویرانه ی پرهرج و مرجی که در اثر برهم کنش گرانشی دوسویه ی آن ها پدید آمده را می توان با جزییات، در این تصویر همنهاده ی رنگی مشاهده کرد: جریان های در هم پیچیده ی گاز و غبار، ستاره زایی های گسترده و پرآشوب، و یک دنباله‌ی کشندی به درازای حدود ۲۰۰ هزار سال نوری که در حال جدا شدن از این آشفته سرای کیهانیست.
این دو کهکشان که به نام های NGC ۶۶۲۲ (چپ) و NGC ۶۶۲۱ هم شناخته می شوند، از نظر بزرگی تقریبا هم اندازه هستند ولی سرنوشتشان اینست که به هم بپیوندند و در آینده ی دور، یک کهکشان بزرگ را پدید آورند.
این دو در این روند، بارها از هم دور شده و دوباره به هم نزدیک می شوند و آنقدر این کار را تکرار می کنند تا سرانجام در هم آمیخته و با هم یکی شوند.
آرپ ۸۱ با فاصله ی ۲۸۰ میلیون سال نوری از زمین، در صورت فلکی اژدها دیده می شود. در این چشم انداز واضح که از بازپردازش داده های بایگانی میراث هابل به دست آمده، چندین کهکشان بسیار دورتر را هم می توان دید.

در همین زمینه: * نبرد خدایان در آسمان سیاره زمین  

واژه نامه:
Arp 81 - planet - Earth - gravitational interaction - star formation - tidal tail - NGC 6622 - NGC 6621 - galaxy - constellation Draco - Hubble Legacy Archive

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه