شفق قطبی به شکل یک "سگ"!

این تصویر در اندازه ی بزرگ تر
گاهی به سختی می توان چیزی که به چشم دیده می شود را باور کرد.
ماه گذشته، عکاس نجومی، جان چوماک هنگامی که در حال رهبری تور سالیانه ی شفقی خود نزدیک فِربَنکس در مرکز آلاسکا بود، به همراه گروهش بیننده ی یک شفق بسیار شگفت انگیز شد. این شفق قطبی درخشان که به شکل یک سگِ در حال پریدن در آمده بود، کم کم یک دُم فرفری هم در آورد.
جوماک توانست با یک نوردهی ۱۵ ثانیه ای و با بهره از یک عدسی زاویه باز، از این پدیده ی طبیعی زودگذر عکسی بگیرد که آن را اینجا می بینید. وی هم‌زمان در پس زمینه ی عکسش، آسمانی با نماهای آشنا را هم ثبت نمود:
در میان پاهای جلویی سگ، سیاره ی پرنور مشتری و زیر پاهای عقبی آن هم سیاره ی سرخ فام بهرام دیده می شود. از ستارگانی که در عکس ثبت شده اند نیز می توان از ستاره های صورت فلکی خرس بزرگ (دب اکبر) در بالای بخش میانی بدن سگ نام برد، و نیز ستاره ی سرخ فام آلفای صورت فلکی شکارچی (بِشن، ابط الجوزا) که در سمت راست چارچوب نور می افشاند. در تصویر زیر می توانید نام و نشان همه ی این ستاره ها و سیاره ها را ببینید:
البته این سگ پشت سر چوماک راه نیفتاد که با او به خانه برود، بلکه در عرض چند دقیقه شکلش دگرگون شد و به پیکره‌هایی دیگر در آمد؛ و پس از آن هم ذرات توفان زمین-مغناطیسی (ژئومغناطیسی) که همه ی این شفق ها را پدید آورده بودند جابجا شدند تا به بخش دیگری از سیاره ی زمین برخورد کنند.

این شفق ها را هم ببینید: 
* شفقی به شکل پروانه 
* شفقی به شکل سر یک بز 
* شفقی به شکل عقاب 
و نیز: 
* شعله غول آسا در آسمان

واژه نامه:
aurora tour - astrophotographer - John Chumack - aurora - jumping dog - wide-angle lens - Planet - Jupiter - Mars - Big Dipper - star - Betelgeuse - geomagnetic storm - Earth

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه