خورشیدگرفتگی دیروز از چشم ساکنان جنوب استرالیا

اگر خوب به این تصویر غروب خورشید نگاه کنید، چیزی کاملا نامعمول را در آن خواهید دید.
چند پرنده در سمت چپ خورشید در پروازند؛ خوب، این که جای شگفتی ندارد. بخش پایینی خورشید را هم آب های تیره ی یک دریا پنهان کرده، و ابرهایی تیره هم بخش میانی آن را پوشانده اند؛ ولی این ها هم چندان شگفت آور و نامعمول نیستند.
این تصویر در اندازه ی بزرگ تر
چیزی که در این تصویر از همه نامعمول تر است، بخش تاریک شده ی خورشید در بالا، سمت راست آنست. و این تیرگی زیر سر یک ابر هم نیست، بلکه زیر سر کره ی ماه است.
دیروز ماه از جلوی بخشی از خورشید در آسمان استرالیا گذشت و گرچه در بسیاری از جاها ابرهای مایه ی دردسر شدند، ولی باز هم در زمان غروب می شد هر از گاهی یک خورشیدگرفتگی پاره ای (جزیی) را از پشت تکه های ابرها مشاهده کرد. تصویری که اینجا می بینید دیروز از افق باختری آدلاید در استرالیای جنوبی گرفته شده.
بیشینه ی گرفتگی خورشید را تنها می شد از بخش های کوچکی از جنوبگان مشاهده کرد. در آن جا، ماه به طور کامل از جلوی مرکز خورشید گذشت ولی چون اندازه ی ظاهریش کوچک تر از آن بود که بتواند همه ی چهره ی خورشید را بپوشاند، یک خورشیدگرفتگی حلقوی پدید آورد و تنها حلقه ای از آتش از خورشید به جا گذاشت که از پشت لبه های ماه نور می افشاند.
خورشیدگرفتگی بعدی که در ۲۳ اکتبر ۲۰۱۴ روی می دهد هم یک گرفتگی پاره ای دیگر خواهد بود، و مردمان بیشتر بخش های آمریکای شمالی خواهند توانست به هنگام غروب آن را تماشا کنند.

واژه نامه:
Sun - Moon - Adelaide - South Australia - eclipse - annular eclipse - ring of fire - solar eclipse partial eclipse - sunset

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه