چوپان کوچک حلقه های کیوان

پان، درونی ترین ماه سیاره ی کیوان، همچون نقطه ای کوچک در شکاف تیره ی حلقه ها به چشم می خورد.
این تصویر در اندازه ی بزرگ تر- اندازه های دیگر 
پان، درونی ترین ماه سیاره ی کیوان که نامش را از خدای چوپانان و گله ها در اسطوره های یونان باستان گرفته، بر قلمرویی کاملا متفاوت با قلمروی این ایزد فرمان می راند: شکاف اِنکه در حلقه های کیوان.

زاویه ی گام یا phase angle.
توضیح زیر این نوشته را بخوانید
پان با پهنای ۲۸ کیلومتر با نیروی گرانشی که بر ذرات حلقه ها در نزدیکی خود وارد می آورد، آن ها را همچون گله ای که در پی شبان خود می روند، دنبال خود می کشد و با این کار شکاف انکه را باز نگه می دارد.

در این نما سمت روشن از آفتابِ حلقه ها، از زاویه ی ۴۸ درجه ی بالای صفحه‌ی آن ها دیده می شود. تصویر را فضاپیمای کاسینی در محدوده ی نور دیدنی (مریی)، با دوربین زاویه-بسته ی خود در ۲۵ دسامبر ۲۰۱۳ گرفته.

به هنگام گرفته شدن این عکس، فضاپیمای کاسینی حدود ۲.۳ میلیون کیلومتر از پان فاصله داشت و زاویه ی گام یا زاویه ی خورشید-پان-فضاپیما ۸۷ درجه بود. هر پیکسل درون تصویر هم ارز ۱۴ کیلومتر است.


واژه نامه:
Saturn - moon - Pan - god of shepherds - Encke gap - rings - ringplane - Cassini spacecraft - narrow-angle camera - Sun - phase angle

منبع: nasa

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه