خوشه کهکشانی "چاقالو" بسیار بزرگ تر از آنست که گمان می رفت

* دانشمندان هنگامی که در سال ۲۰۱۲ این خوشه ی کهکشانی را یافتند، به دلیل جرم هنگفتش به آن لقب El Gordo دادند که به زبان اسپانیایی به معنای "چاقالو" است.
* داده های تازه ای که از تلسکوپ هابل به دست آمده نشان می دهد که جرم ال گوردو می تواند ۴۳ درصد بیش از برآوردهای نخستین باشد.
تصویر خوشه ی ال گوردو در یک همگذاری از عکس های تلسکوپ های هابل و چاندرا. تصویر بزرگ تر
خوشه ی کهکشانی ال گوردو یا ACT-CL J0102-4915 هم مانند خوشه ی گلوله، از دو خوشه تشکیل شده که با سرعت چندین میلیون مایل بر ساعت در حال فرو رفتن در قلب یکدیگرند. ال گوردو بیش از ۷ میلیارد سال نوری از زمین دور است و بدین ترتیب ما آن را در جوانیش می بینیم. اینجا عکس هایی را از این خوشه در طول موج X از تلسکوپ چاندرا، و طول موج دیدنی (مریی) از تلسکوپ هابل می بینید.

دانشمندان نخستین بار این خوشه را در سال ۲۰۱۲ به کمک تلسکوپ فضایی پرتو ایکس چاندرا و تلسکوپ های نوری روی زمین یافتند. به برآورد دانشمندان، ال گوردو از میان خوشه های کهکشانیِ شناخته شده در فاصله ی خودش یا دورتر، پرجرم ترین، داغ ترین، و با بیشترین میزان تابش پرتو X است.

داده های تازه ای که از تلسکوپ فضایی هابل به دست آمده نشان می دهد که جرم ال گوردو به ۳ میلیون میلیارد برابر جرم خورشید می رسد. این حدود ۴۳ درصد بیش از برآورد آغازین است که بر پایه ی داده های پرتو X و بررسی های دینامیکی انجام شده بود.

بر پایه ی داده های تازه ی هابل، بیشتر جرم این خوشه را ماده ی تاریک تشکیل داده است. جایگاه ماده ی تاریکِ این خوشه در این تصاویر به رنگ آبی نمایانده شده. ماده ی تاریک نوری از خود نمی گسیلد ولی با نیروی گرانشی که وارد می کند، مانند آینه ی یک "سرگرمی خانه" به زیبایی تصویر کهکشان های دورتر را می پیچاند و تاب می دهد، به گونه ای که دانشمندان می توانند این اعوجاج را به دقت بسنجند و بدین ترتیب، جرم خوشه را اندازه بگیرند.

داده های پرتو X چاندرا به رنگ صورتی نشان داده شده، در حالی که تصویر هابل که در طول موج های دیدنی (مریی) است، تک تک کهکشان های درون خوشه را به همراه ستارگانی که در این میدان دید جای دارند نشان می دهد.
خوشه ی ال گوردو در تصویر پرتو X از تلسکوپ چاندرا. این خوشه در تصاویر پرتو X یک نمای آشکار دنباله دار-مانند دارد.
خوشه ی ال گوردو در نمایی که تنها ماده ی تاریک را نشان می دهد
خوشه ی ال گوردو در نمای نور دیدنی (مریی) از چشم تلسکوپ هابل
تصویر پرتو X ال گوردو یک نمای آشکار دنباله دار-مانند را نشان می دهد. این تصویر افزون بر داده های نور دیدنی، نشان می دهد که ال گوردو در واقع جایگاه دو خوشه ی کهکشانی است که با سرعت میلیون ها مایل بر ساعت در حال پیشروی در دل یکدیگرند. این ویژگی و دیگر ویژگی ها ال گوردو را همانند خوشه ی بسیار شناخته شده ی گلوله می سازند، خوشه ای که حدود ۴ میلیارد سال نوری از ال گوردو به ما نزدیک تر است.

همچنین مانند خوشه ی گلوله، ماده ی معمولی درون ال گوردو هم که عمدتا گاز داغیست که پرتوهای X می تاباند، از ماده ی تاریک جدا شده. گاز داغ درون دو خوشه ی برخوردیِ ال گوردو در اثر برخورد از سرعتش کاسته شده، ولی از سرعت ماده ی تاریک کاسته نشده و در نتیجه این دو گونه ماده از هم جدا شده اند.

در همین زمینه: * یک خوشه کهکشانی که چندین رکورد کیهانی را شکسته   

واژه نامه:
galaxy cluster - El Gordo - X-ray - Bullet Cluster - Earth - ACT-CL J0102-4915 - Hubble Space Telescope - Sun - dark matter - funhouse - star - Chandra

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه