نمایی زیبا از ماه گرفتگی دیشب

در شب ۱۵ آوریل، ماه در همان حال که در آسمان سیاره ی زمین جابجا می شد، به طور کامل و تا بیش از یک ساعت در سایه ی زمین فرو رفت و چهره اش به رنگ سرخ زیبایی در آمد. این نخستین ماه گرفتگی کامل امسال بود و در پهنه ی گسترده ای از نیمکره ی باختری زمین هم دیده شد.
این چشم انداز رنگین آسمان در جزیره ی باربادوس در دریای کاراییب ثبت شده و قرص تیره ی ماه را به هنگام گرفتِ کامل نشان می دهد.
رنگ سرخ تیره ی ماه تضاد و پادسانی زیبایی با ستاره ی پرنور و آبی فام اسپور (سماک اعزل، آلفای صورت فلکی دوشیزه) که تنها حدود ۲ درجه آنسوتر از آنست نشان می دهد.
۱۰ درجه دورتر از ماه و در سمت راست آن، بهرام یا مریخ دیده می شود که از اسپور هم درخشان تر است. این سیاره اکنون نزدیک پادیستانی (مقابله) با خورشید است و به هنگام آن، به نزدیک ترین فاصله از سیاره ی ماه خواهد رسید. [خوانده بودید: * چند شب دیگر زمین به نزدیک ترین فاصله از بهرام می رسد]
در این تصویر چنین به نظر می رسد که رنگ سرخ خود بهرام پژواکی از رنگ ماهِ گرفته شده را نشان می دهد.

واژه نامه:
Spica - Mars - Moon - Earth - total lunar eclipse - planet - totality - alpha star - constellation Virgo - opposition - Red Planet

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه