فیلم دور تند که گذر ماه از درون سایه زمین را نشان می دهد


چه چیز باعث می شود یک قرص روشن ماه ناگهان تاریک شود؟
سایه ی زمین! اگر قرص ماه وارد سایه ی زمین شود، تاریک می گردد.
این درست همان چیزی بود که حدود دو هفته پیش روی داد و به یک ماه گرفتگی کامل انجامید. آن ماه گرفتگی (خسوف) را مردمان نیمه ای از زمین که رو به ماه بود دیدند و عکس ها و ویدیوهای زیبای بسیاری هم از آن گرفتند. از جمله ویدیوی گذر زمانی که اینجا می بینید و حدود یک ساعت را با دور تند نشان می دهد.
این ویدیو از "مرکز آسمان مونت لمون" (Mt. Lemmon Sky Center) در آریزونای آمریکا ثبت شده. در مرکز ویدیو، سایه ی زمین جای دارد و به خوبی دیده می شود که چگونه ماه در حالی که از خاور به باختر جابجا می شود، از درون این سایه می گذرد.
همترازی خوب و گذرا میان زمین، ماه، و خورشید فردا (با گذشت درست نصف ماه از آن ماه گرفتگی) هم به گونه ای دیگر روی خواهد داد؛ این بار زمین از درون بخشی از سایه ی ماه نو می گذرد و بخشی از مرمان زمین بیننده ی یک خورشیدگرفتگی خواهند بود [خواندید: * حلقه آتش در قطب جنوب].


واژه نامه:
full Moon - Earth - Moon - total lunar eclipse - time lapse video - Sun

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه