نمایی خوش آب و رنگ از سحابی شکارچی

سحابی بزرگ شکارچی (جبار) که یک منطقه ی ستاره زایی پهناور در نزدیکی خودمانست را شاید بتوان پرآوازه ترین سحابی در اخترشناسی دانست. در این منطقه، گازهای برافروخته و تابناک ستارگان داغ و جوان را در لبه ی یک ابر مولکولی غول پیکرِ میان ستاره ای که تنها ۱۵۰۰ سال نوری از زمین فاصله دارد در بر گرفته اند.
در این تصویر همنهاده ی ژرف که تلسکوپ فضایی هابل ثبت کرده و با رنگ های ویژه ی خود آن را ارایه نموده، پیچه ها و لایه های غبار و گاز بیش از همه نمایانند.
این تصویر با کیفیت بهتره در اندازه ی بزرگ- بزرگ تر
سحابی بزرگ شکارچی را می توانید با چشم نامسلح نزدیک کمربند سه ستاره ای شکارچی -که به سادگی در آسمان شناسایی می شود- در صورت فلکی نام آور شکارچی ببینید.
این سحابی افزون بر آن که یک خوشه ی باز و درخشان ستاره ای به نام خوشه ی ذوزنقه را در خود جای داده، پرورشگاه های ستاره ای پرشمار دیگری را هم در بر گرفته. این پرورشگاه ها سرشارند از گاز هیدروژن فراوان، ستارگان داغ جوان، قرص های پیش سیاره ای (پروپلید)، و فواره های ستاره ای که مواد را با سرعت بسیار از خود بیرون می زنند.
سحابی شکارچی یا M۴۲ حدود ۴۰ سال نوری گستردگی دارد و در بازوی مارپیچی همنام خودش که خورشید هم در آنست، در کهکشان راه شیری جای گرفته است.

در همین زمینه: 
M42 - Orion Nebula - Great Nebula in Orion - starbirth region - nebula - molecular cloud - Hubble Space Telescope - unaided eye - constellation Orion - open cluster - star - Trapezium - stellar nursery - hydrogen - proplyd - stellar jet - spiral arm - Galaxy - Sun

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه