تماشای خورشیدگرفتگی از روی ماه

آیا تاکنون یک خورشیدگرفتگی از روی ماه دیده شده؟
بله، نخستین بار در سال ۱۹۶۷ دیده شد. البته ممکن است هفته ی آینده نیز چنین چیزی رخ دهد.
فضاپیمای روباتیک سرویور ۳ (Surveyor 3) در سال ۱۹۶۷ هزاران تصویر تلویزیونی زاویه گسترده از زمین گرفت که در برخی از آن ها، گذر زمین از جلوی خورشید هم ثبت شده بود. شماری از این عکس ها از بایگانی ناسا بازیابی شده و از همگذاری آن ها، این تصویر متحرک دور تند (گذر زمان) پدید آمده. 
گرچه این عکس ها کیفیت پایینی داشتند، ولی در آن ها به روشنی دیده می شد که چگونه جو زمین نور خورشید را می شکند و در جاهایی که با ابر پوشیده شده، پدیده ی نگینی را نمایش می دهد.
دو سال بعد، در سال ۱۹۶۹، سرنشینان آپولو ۱۲ در راه بازگشت به زمین، با چشم خود بیننده ی این خورشیدگرفتگی متفاوت بودند. در سال ۲۰۰۹ هم فضاپیمای روباتیک ژاپنی کاگویا به هنگام چرخش به گرد ماه، عکس هایی از همین گونه خورشیدگرفتگی را با کیفیت بالاتر ثبت کرد.
ولی در هفته ی آینده، کاوشگر چینی چانگ یی ۳ به همراه خودروی یوتو احتمالا خورشیدگرفتگی کاملی که در اثر گذر زمین از جلوی خورشید رخ می دهد را از روی سطح ماه خواهند دید. همزمان، از درون مدار ماه هم کاوشگر لَدی ناسا (LADEE) شاید بتواند این رویداد شگفت انگیز ۱۵ آوریل را ثبت کند.
مردمان روی زمین هم قطعا همین رویداد را از زاویه ی دیگرش خواهند دید: یک "ماه گرفتگی" کامل.

در همین زمینه: 

واژه نامه:
solar eclipse - Moon - Surveyor 3 - Earth - Sun - NASA - time-lapse - refract - beading effect - Apollo 12 - Kaguya spacecraft - eclipse - Chang'e 3 - Yutu rover - LADEE - total lunar eclipse

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه