راه راه های یک ببر یخی

این تصویر در اندازه ی بزرگ تر
آیا اقیانوس های زیرسطح انسلادوس، ماه کیوان (به عربی: قمر زحل)، از درون این راه راه های ببری بیرون می زنند؟
می دانیم که یخ های درون انسلادوس از میان این ویژگی های بلند و کشیده که به نام راه راه های ببری نامیده شده اند به بیرون می پاشند و نه تنها ابری از ذرات یخ بر فراز قطب جنوب این ماه تشکیل داده اند، بلکه حلقه ی اسرارآمیز E کیوان را نیز پدید آورده اند [خواندید: * انسلادوس بر یخ خودش سر می خورد!]. دانشمندان به کمک فضاپیمای روباتیک کاسینی که هم اکنون در حال چرخش به گرد کیوانست، به شواهد و نشانه های چنین چیزی دست یافته اند.
تصویر بالا نمایی با وضوح بالا از انسلادوس است که کاسینی به هنگام گذشتن از نزدیک آن ثبت کرده. این ساختارهای سطحی شگفت انگیز یا همان راه راه های ببر، در تصویر به رنگ آبی نشان داده شده اند.
دلیل فعال بودن انسلادوس برای دانشمندان یک راز است، آن هم در حالی که ماه همسایه اش، میماس، با وجود تقریبا هم اندازه بودن با انسلادوس، کاملا مُرده به نظر می رسد.
داده‌های به دست آمده از کجروی‌های مدار کاسینی
در اثر تغییرات گرانش نقطه به نقطه ی انسلادوس
نشان داده که در منطقه ای میان پوسته ی یخی و
هسته ی سنگی آن، اقیانوسی از آب وجود دارد.
تصویر بزرگ تر
به تازگی، دانشمندان با بررسی کجروی ها و انحراف هایی که در اثر تغییرات گرانش انسلادوس در مدار کاسینی رخ می داد به نشانه ی مستقلی از وجود یک اقیانوس در زیر سطح آن دست یافتند.
کاسینی در سه نوبت جداگانه در سال های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۲ از فاصله ی ۱۰۰ کیلومتری انسلادوس گذشت، دو بار از فراز نیمکره ی جنوبی و یک بار هم از فراز نیمکره ی شمالی آن.
این فضاپیما به هنگام این گذرها و به دلیل گرانش انسلادوس کمی کشیده شد و از مسیرش بیرون رفت؛ ولی سرعتش تنها ۰.۲-۰.۳ میلیمتر بر ثانیه کاهش یافت.
کاسینی در آن هنگام داشت سیگنال های رادیویی‌اش را به زمین می فرستاد و کجروی هایی که در مدارش رخ می داد، با آن که کوچک بودند ولی در سیگنال های دریافتی آشکار می شدند.
دانشمندان با بررسی تغییرات همین کجروی ها توانستند تغییرات گرانش نقطه به نقطه ی انسلادوس در مدار کاسینی را اندازه بگیرند. و سپس با بهره از این اندازه گیری ها توانستند پراکندگی جرم درون این ماه را برآورد کنند.
برای نمونه، یک "ناهنجاری گرانشی" بالاتر از حد میانگین می توانست نشانگر وجود یک کوه باشد، در حالی که ناهنجاری پایین تر از میانگین به معنای کمبود جرم در آن نقطه بود (چیزی که به هنگام گذر از فراز جنوبگان انسلادوس روی داد و نشانگر اقیانوسی زیر آن بود).
چنین پژوهش هایی به ویژه از آن رو جالبند که این اقیانوس ها می توانند زیست پذیر بوده و چه بسا موجود زنده در خود داشته باشند [خواندید: * شش گزینه نخست برای یافتن موجودات بیگانه].

در همین زمینه: 
* اقیانوس "آب نمک" در انسلادوس 
* آیا برفی از موجودات ذره بینی بر سطح انسلادوس می بارد؟ 
* پرده از راز ۱۴ ساله برداشته شد: آب درون جو کیوان از انسلادوس می آید 

واژه نامه:
ocean - tiger stripe - Saturn - moon - Enceladus - South Pole - E-ring - Cassini spacecraft - false-color - Mimas - gravity deviation

منبع: apod.nasa.gov و esa

1 دیدگاه شما:

ناشناس

عجب چیزایی تو منظومه خورشیدی خودمون داریم

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه