شلیک لیزر سبز به ماه سرخ

این تصویر در اندازه ی بزرگ تر
اشتباه نکنید! تصویری که اینجا می بینید صحنه ای از یک فیلم علمی-تخیلی با جلوه های ویژه نیست.
هم باریکه ی پرتوی سبز و هم چهره ی به سرخی گراییده ی ماه هر دو کاملا واقعی هستند و در ساعت های آغازین روز ۱۵ آوریل به تصویر کشیده شده اند.
برای سرخی قرص ماه توضیح ساده ای وجود دارد و آن هم اینست که تصویر، در زمان ماه گرفتگی کامل این هفته ثبت شده. چهره ی گرفته ی ماه در سایه ی زمین فرو رفته و نور سرخی که می تاباند همان نور سرخی است که ما به هنگام طلوع و غروب خورشید می بینیم. به هنگام ماه گرفتگی، زمین میان ماه و خورشید قرار می گیرد و از چشم کسی که روی ماه ایستاده، یک خورشیدگرفتگی رخ می دهد و زمین به صورت قرصی تیره دیده می شود.
نور خورشید در این زمان از پشت لبه های زمینِ تیره به ماه می تابد و برای این تابش ناچارست از لابلای هوایی که گرداگرد زمین را در بر گرفته بگذرد. هوای زمین هم آن را "فیلتر" می کند و در نتیجه به رنگ سرخ بر ماه می تابد. درست همان گونه که ما به هنگام طلوع و غروب آفتاب رنگ آفتاب را فیلتر شده و سرخ می بینیم. [تصویر متحرک روبرو را ببینید]

خوب، این از چهره ی سرخ ماه! ولی این پرتوی سبز چیست؟
پرتوی نور سبزی که اینجا می بینید به راستی یک باریکه ی لیزر است که از تلسکوپ ۳.۵ متری رصدخانه ی آپاچی پوینت در جنوب نیومکزیکو گسیلیده شده. ما به این دلیل مسیر این پرتوی نیرومند را می بینیم که جو زمین بخشی از آن را پراکنده است.
هدفی که لیزر بر آن افکنده شده دستگاه "پس بازتابگر" (retroreflector) آپولو ۱۵ است که در سال ۱۹۷۱ توسط فضانوردان بر روی ماه گذاشته شد.
دانشمندان گروه آزمایشگر از دانشگاه سن دیگو با اندازه گیری زمان درنگ (تاخیر) در بازگشت تپ لیزر می توانند فاصله‌ی زمین تا ماه را با دقت میلیمتری اندازه بگیرند و نسبیت عام - نظریه ی گرانش انیشتین- را بیازمایند.
این آزمایش با عنوان فاصله‌سنجی لیزری ماه یا lunar laser ranging به هگام ماه گرفتگی کامل انجام می شود که در آن، زمین همچون یک کلید روشن و خاموش نور کیهانی کار می کند. زیرا در زمان ماه گرفتگی کامل، زمین جلوی نور مستقیم خورشید را می گیرد و آن را از چشم ماه "خاموش می کند"، در نتیجه کارکرد دستگاه بازتابگر نسبت به زمان های معمولی که ماه کامل است و از نور خورشید روشن شده بهتر می شود. کارکرد ناقص این دستگاه به هنگام شب هایی که قرص ماه کامل است از پدیده هاییست که برخی آن را نفرین واقعی ماه شب ۱۴ می دانند!

در همین زمینه:
* تماشای خورشیدگرفتگی از روی ماه
و:
* شلیک لیزر به قلب کهکشان 

واژه نامه:
sci-fi - special effect - lunar disk - total lunar eclipse - Moon - planet - Earth - silhouette - laser - Apache Point Observatory - Apollo 15 - retroreflector - astronaut - UC San Diego - General Relativity - Einstein - gravity - total eclipse - reflecto - Full Moon - Full Moon Curse

منبع: apod.nasa.gov

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه