چند نکته درباره سیاره نویافته کپلر-۱۸۶f


این تصویر در اندازه ی بزرگ تر - منبع
سیاره ی کپلر-۱۸۶f نخستین سیاره ی یافته شده ایست که اندازه ای تقریبا برابر با زمین دارد و در منطقه ی زیست پذیر پیرامون یک ستاره - به جز خورشید- به سر می برد. این دنیای دوردست با بهره از داده‌های فضاپیمای پرکار سیاره یاب کپلر یافته شد.
این سیاره به گرد ستاره ی مادریش می چرخد که یک ستاره ی کوتوله‌ی سرخ خنک و کم نور، از گونه ی کوتوله های رده ی طیفی M است. جرم و بزرگی این ستاره به اندازه ی نصف جرم و بزرگی خورشید است و با فاصله ی حدود ۵۰۰ سال نوری از زمین، در صورت فلکی ماکیان دیده می شود. کوتوله های M گونه ای رایج از ستارگانند و حدود ۷۰ درصد ستارگان کهکشان اه شیری را تشکیل می دهند.
کپلر-۱۸۶f در منطقه ی زیست پذیر یا دامنه ی زندگی این ستاره جای دارد، دامنه ای که در آن دما به اندازه ای هست که آب مایع سطحی بتواند وجود داشته باشد. مدار این سیاره به ستاره اش نزدیک است، تنها حدود ۵۳ میلیون کیلومتر (تقریبا به اندازه ی فاصله ی خورشید تا تیر) و هر ۱۳۰ روز یک بار به گرد آن می چرخد.
تا جایی که می دانیم، چهار سیاره ی دیگر نیز در این سامانه حضور دارند. هر چهارتای آن ها کمی از زمین بزرگ ترند و چنانچه در این نگاره های زیبای هنری می بینید، در مدارهایی بسیار نزدیک تر از آن به گرد ستاره می چرخند.
این تصویر در اندازه ی بزرگ تر
گرچه دانشمندان از بزرگی و مدار سیاره ی کپلر-۱۸۶f آگاهند ولی جرم و ساختار آن هنوز ناشناخته است، زیرا این آگاهی‌ها را نمی توان با کمک فضاپیمای کپلر که از شیوه ی گذر سیاره از برابر ستاره بهره می برد، به دست آورد. با این حال، مدل ها نشان می دهند که این سیاره می تواند سنگی باشد و لایه ی هوا (جو) هم داشته باشد، که این ویژگی ها می‌توانند آن را همانندترین فراسیاره به زمین که تاکنون شناخته شده کنند.

واژه نامه:
Kepler-186f - Earth - planet - habitable zone - star - Sun - planet-hunting - Kepler spacecraft - M dwarf - constellation Cygnus - Milky Way galaxy - liquid water - Mercury - transit - exoplanet

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه