خوشه ستارگان پیر M5 از چشم هابل

شارل مسیه، ستاره شناس فرانسوی سده ی ۱۸ میلادی، توضیحی که برای پنجمین عنوان ورودی در فهرست پرآوازه ی سحابی ها و خوشه‌های ستاره ایش نوشت را با این جمله می آغازد:
«سحابی زیبایی که در میان ترازو (میزان) و مار (حیه) یافته شد ...»
این تصویر در اندازه ی بزرگ تر
گرچه چیزی که مسیه از این جرم دید، یک توده ی کُرکی گِرد و بدون ستاره بود، ولی امروزه دیگر می دانیم که مسیه ۵ یا M۵ یک خوشه ی ستاره ای کروی با بیش از ۱۰۰,۰۰۰ ستاره است که نیروی گرانش همگی آن ها را در کنار یکدیگر و در فضایی به قطر حدود ۱۶۵ سال نوری گرد آورده. این خوشه چیزی نزدیک به ۲۵,۰۰۰ سال نوری از زمین فاصله دارد.
خوشه های ستاره ای کروی که در هاله ی کهکشان راه شیری سرگردانند، اعضای باستانی این کهکشان به شمار می آیند. M۵ هم یکی از کهن ترین همین خوشه‌هاست که برآورد می شود ستارگانش سنی نزدیک به ۱۳ میلیارد سال داشته باشند.
این خوشه ی ستاره ای زیبا از هدف های محبوب تلسکوپ های روی زمین است. گفتن ندارد که تلسکوپ فضایی هابل هم که در روز ۲۵ آوریل ۱۹۹۰ کارش را در مدار نزدیک زمین آغاز کرده بود، تصویر نمای نزدیک خیره کننده ای ویژه ی خودش از این خوشه ثبت کرده. این تصویر گستره ای به پهنای ۲۰ سال نوری از نزدیک ناحیه ی مرکزی M۵ را می پوشاند.
همان گونه که در این تصویر رنگی باکیفیت می بینید، حتی در نزدیکی های هسته ی فشرده ی خوشه در سمت چپ هم می‌توان ستارگان پیر غول آبی و سرخ و آواره های سرکش آبی باز-جوان شده را به گونه ی نقطه های زردفام و آبی فام از یکدیگر بازشناخت.

در همین زمینه: * نمایی گسترده از خوشه ی ام ۵ که همه ی آن را نشان می دهد
و: * سرکش های آبی 

واژه نامه:
Messier 5 - Nebula - Balance - Libra - Serpent - Serpens - Charles Messier - star cluster - M5 - star - galaxy - globular star cluster - Milky Way - core - red giant - blue giant - Hubble Space Telescope - blue straggler - low orbit - Earth

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه