غباری به جا مانده از دنباله دار هالی

ساعت های آغازین و بی مهتاب روز ۶ ماه می، زمانی مناسب برای جولان ذرات غبار فضایی فرارسیده بود که با ورود به جو زمین، ردهایی روشن از خود در دل آسمان تاریک به جا می گذاشتند.
هر سال با گذشتن سیاره ی زمین از درون جریان خاک و غبارِ به جا مانده از دنباله دار دوره ای هالی، بارشی شهابی پدید می آید که به نام بارش شهابی سالانه ی اتا-دَلوی شناخته می شود.
در این چشم انداز تاثیربرانگیز رد شهابی را می بینید که از چپ تصویر به راست حرکت کرده. راستای آن با گذر از کمان کهکشان راه شیری، به نقطه ی کانونی بارش در بالای افق محلی که جاییست در صورت فلکی دلو می رسد. شهاب های اتا دلوی به داشتن سرعت بالا مشهورند زیرا با سرعت نزدیک به ۶۶ کیلومتر بر ثانیه به جو زمین برخورد می کنند.
پایین تصویر، در آب های آرام آبگیر کوچک نزدیک آلبینو در ایالت مین آمریکا، بازتاب این چشم انداز پرستاره و فروغ نارنجی فام نورهای زمینی در آن نزدیکی که با پشته ای ابر پراکنده شده را می توان دید.
گفتن ندارد که آسمان‌دوستان نیمکره ی شمالی چشم به راه یک بارش شهابی تازه در ۲۴ ماه می هستند: بارش شهابی زرافه ای که از ذرات به جا مانده از دنباله دار دوره ای 209P/LINEAR پدید آمده و از صورت فلکی زرافه بر سرمان خواهد بارید.

واژه نامه:
planet - Earth - Comet Halley - meteor shower - Eta Aquarids - meteor - Milky Way - radiant - constellation Aquarius - Camelopardalids - comet 209P/LINEAR

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه