نماهای پیدا و پنهان در سحابی شعله

چارچوب میانی، بخش مرکزی سحابی شعله را
در طول موج های پرتو X/فروسرخ نشان می-
دهد. تصویر بزرگ تر و باکیفیت تر
 سحابی شعله با فاصله ی تنها ۱۴۰۰ سال نوری از زمین، در این عکس که در محدوده طول موج دیدنی (مریی) از منطقه های ستاره زایی شلوغ و پرگرد و خاک در کمربند شکارچی گرفته شده خودنمایی می کند.

ولی چنان چه در چارچوب میانی تصویر دوم می بینید، داده های پرتو X رصدخانه ی فضایی چاندرا و نماهای فروسرخ تلسکوپ فضایی اسپیتزر چیزهای بیشتری را از این ناحیه آشکار کرده و ما را به ژرفای گازهای برافروخته و ابرهای تیره و کدر غبار می برند: خوشه ی NGC ۲۰۲۴ که به تازگی شکل گرفته و ستارگانش سنی میان ۲۰۰ هزار تا ۱.۵ میلیون سال دارند.

تصویر همنهاده ی پرتو X/فروسرخ، گستره ای نزدیک به ۱۵ سال نوری از بخش مرکزی سحابی شعله را در بر می گیرد.

داده های پرتو X/فروسرخ همچنین نشان می دهند که هر چه به میانه ی خوشه نزدیک تر می شویم، جوان ترین ستاره ها نزدیک میانه ی خوشه گرد آمده اند [شمارشان آن جا بیشتر است]. این بر خلاف ساده ترین مدل های ستاره زایی برای پرورشگاه های ستاره ای است.
بزرگنمایی از بخش مرکزی سحابی شعله در
طول موج های پرتوX/فروسرخ. تصویر
بزرگ تر و باکیفیت تر

بر پایه ی پیش بینی این مدل ها، فرآیند ستاره زایی نخست باید در مرکز ناحیه که چگالی ابر بیشتر است آغاز شود و بنابراین ستارگان ناحیه ی مرکزی باید پیرتر باشند و هر چه از مرکز دورتر شده و به سمت لبه های ناحیه برویم، ستارگان جوان تری ببینیم؛ در حالی که در سحابی شعله ، وارونه ی چنین چیزی دیده می شود.

در همین زمینه:
* آتش پنهان در دل سحابی شعله
* سحابی شعله از نمای نزدیک

واژه نامه:
Flame Nebula - star forming region - Orion's belt - X-ray - Chandra Observatory - infrared - Spitzer Space Telescope - NGC 2024 - star - cluster - star formation - stellar nursery

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه