شبی از شب های زیبای پارک یوسمیتی

این تصویر در اندازه ی بزرگ تر
این چشم انداز پیوندیست از هشت نما که در یکی از شب های ماه می گذشته ثبت شده و ما را به سفری می برد که آغازش از سمت چپ، رو به شمال پارک ملی یوسمیتی در کشور آمریکاست، و پایانش هزاران سال نوری آنسوتر، نقطه ای در سمت راست تصویر است که به مرکز کهکشان راه شیری می رسد و پشت افق ناهموار پارک پنهان شده.
آن شب با این که توفان فروکش کرده و ابرهای توفانزا در حال عقب نشینی بودند، ولی هنوز ماه در آسمان نبود و از همین رو تنها چیزی که رخساره های سنگی کوه های پیرامونی را روشن می کرد، نورهای ساختگی و آتش اردوگاه ها بود.
آبشار یوسمیتی در سمت چپ، و رخساره ی سنگ خارای "هَف دوم" (نیم‌گنبد) هم درست بالای افق دوردست، نزدیک مرکز چشم انداز دیده می شود. رد نورانی چشمگیری که بالای این رخساره به چشم می خورد یک شهاب درخشان است. این تیر رنگارنگ شهاب که رو به بالای تصویر می رود، یکی از شهاب های بارش سالانه ی اتا-دَلوی است و راستای ردش به جایی پایین تر، به نقطه ی کانونی بارش در صورت فلکی دلو می رسد.
بارش اتا-دلوی که با گذر زمین از درون خاک و غبار به جا مانده از دنباله دار هالی رخ می دهد، امسال در ساعت های آغازین بامدادِ بدون مهتابِ ۶ ماه مِی به اوج خود خواهد رسید.

واژه نامه:
Yosemite National Park - Milky Way galaxy - rocky face - Yosemite Falls - Half Dome - meteor - Eta Aquarid - meteor showe - radiant - Aquarius - Comet Halley

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه