ابرهای ونگوگ در آسمان نروژ

جون گرونست دیروز برای لحظه ای از خانه اش در لوفتن نروژ به دنیای ونسان ونگوگ رفت و برگشت. وی می گوید: «من از پنجره بیرون را نگاه کردم و چند موج بسیار بزرگ کلوین-هلمهولتز را دیدم که داشتند از آسمان می گذشتند.» این تصویر یکی از دو عکسی است که وی از چیزی که دید گرفت:
این تصویر در اندازه ی بزرگ- بزرگ تر
این ابرها که گاهی به نام "ابرهای خیزابی" یا "ابرهای موجی" هم خوانده می شوند، در اثر ناپایداری کلوین-هلمهولتز و زمانی پدید می آیند که لایه های افقی هوا به هنگام حرکت بر روی یکدیگر، سرعت های گوناگونی داشته باشند و توده ی ابر به اصطلاح، دچار تنش برشی شود.

نام بهتر برای این ابرها شاید "ابرهای ونگوگ" باشد: بسیاری بر این باورند که ونسان ونگوگ برای آفریدن شاهکار "شب پرستاره" از همین امواج آسمانی الهام گرفته بود. 


واژه نامه:
June Grønseth - Lofoten - Vincent van Gogh - Kelvin-Helmoltz wave - billow cloud - Kelvin-Helmholtz instability - van Gogh cloud - The Starry Night

منبع: spaceweather

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه