یک ستاره و سحابی متغیر

ستاره ی زردفامی که نزدیک مرکز این نمای تلسکوپی غبارآلود آسمان دیده می شود، ستاره ی تی گاو (تی ثور، T Tauri) است، پیش-نمونه ای از رده ی ستارگان متغیر تی گاو. درست در همسایگی آن یک ابر غبار کیهانی به رنگ زرد دیده می شود که به طور تاریخی با نام سحابی متغیر "هایند" (NGC ۱۵۵۵) شناخته شده است [برگرفته از نام یابنده اش، جان راسل هایند].
این تصویر در اندازه ی بزرگ تر
هر دوی این اجرام، هم ستاره و هم سحابی، در فاصله ی بیش از ۴۰۰ سال نوری از زمین، در لبه ی یک ابر مولکولی نادیدنی جای دارند، و درخشش هر دو نیز به اندازه ی چشمگیری متغیر است گرچه تغییر نور آنها لزوما همزمان نیست و این چیزیست که بر رازهای این منطقه ی فریبنده افزوده است.
اکنون به طور کلی دریافته ایم که ستارگان تی گاو ستارگان خورشیدسانی جوان (با سنی کمتر از چند میلیون سال) هستند که هنوز در گام های آغازین شکل گیری به سر می برند. مشاهدات فروسرخ نیز این تصویر را پیچیده تر می کنند چرا که نشان می دهند تی ثور، خود بخشی از یک سامانه ی چندتایی است و سحابی همراه آن ها، یعنی سحابی هایند نیز شاید یک جسم ستاره ای بسیار جوان را دردل داشته باشد.
این تصویر در رنگ های طبیعی بوده و در فاصله ی برآورد شده ی تی گاو، نزدیک به ۷ سال نوری گستردگی دارد.

در همین زمینه: * از پروین تا شتران ماده

واژه نامه:
T Tauri - Hind's Variable Nebula - prototype - T Tauri variable star - NGC 1555 - molecular cloud - nebula - sun-like - star - infrared - multiple system

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه