ابر رنگارنگ در آسمان اوهایو

این تصویر در اندازه ی بزرگ تر
چگونه ممکن است یک ابر به چند رنگ در آید؟
در مورد ابری که در این عکس می بینید، دلیل رنگارنگی آن وجود بلورهای یخ در ابرهای بلند و دوردست سیروس (ابرهای پَرسا) است که رفتاری مانند منشورهای کوچک شناور پیدا کرده اند.
این ابر که به دلیل ظاهر شعله-مانندش گاهی به نام رنگین کمان آتشین نیز خوانده می شود، یک "کمان پیراافق" (کمان نزدیک افق- circumhorizon arc) است که در آسمان، همراستا با افق قرار دارد.
برای آن که یک کمان پیراافق دیده شود، خورشید باید دستکم در بلندای ۵۸ درجه ی آسمان، جایی که ابرهای سیروس حضور دارند باشد. همچنین، بلورهای شش گوشه ی کوچک تخت و بیشماری که ابر سیروس را تشکیل می دهند، باید تراز افقی گرفته باشند تا بتواند به طور گروهی و به گونه ای مناسب، نور خورشید را بشکنند.
از همین رو، کمان های پیراافق بسیار کم پدید می آیند و دیده شدنشان کاملا نامعمول است.
کمان پیراافق زیبای درون این عکس در سال ۲۰۰۹ بر فراز دوبلین، اوهایوی آمریکا دیده شد و با بهره از یک عدسی قطبیده به تصویر در آمد.

در همین زمینه: * "رنگین کمان شناور" در آسمان چین  

واژه نامه:
ice crystal - cirrus cloud - prism - fire rainbow - circumhorizon arc - Sun - hexagonal - refract.

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه