خوشه ای با ۱۰ میلیون ستاره پیر

این تصویر در اندازه ی بزرگ تر
خوشه ی ستاره ای کروی امگا سنتوری (امگا قنطورس) که با عنوان NGC ۵۱۳۹ هم شناخته می شود، تقریبا ۱۵ هزار سال نوری از زمین فاصله دارد.
در این خوشه حدود ۱۰ میلیون ستاره ی بسیار پیرتر از خورشید وجود دارد که همگی در فضایی به قطر نزدیک به ۱۵۰ سال نوری تنگ هم "چپیده اند". امگا سنتوری بزرگ ترین و درخشان ترین خوشه از میان ۲۰۰ و اندی خوشه ی کروی شناخته شده ایست که در هاله ی کهکشان راه شیری پرسه می زنند.
بیشتر خوشه های ستاره ای کروی از ستارگانی همسن و با ساختار شیمیایی یکسان تشکیل شده اند، ولی در خوشه ی رازگونه ی امگا سنتوری انواع ستارگان با سن و فراوانیِ شیمیایی بسیار گوناگون دیده می شود. در واقع، امگا سنتوری شاید پسمانده ی هسته ی یک کهکشان کوچک باشد که در کهکشان راه شیری ادغام شده.
این نمای رنگی که از دید اخترشناسی تصویر واضحی از همین خوشه ی کروی کلاسیک است، در ماه مارس، زیر آسمان شیلی در Hacienda Los Andes ثبت شده است.

star cluster - Omega Centauri - NGC 5139 - Sun - globular cluster - halo - Milky Way galaxy - Omega Cen - galaxy - Hacienda Los Andes

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه