در مرکز کهکشان شکوهمند ام ۶۱

این تصویر در اندازه ی بزرگ تر
M۶۱ یا مسیه ۶۱ یک کهکشان مارپیچی میله ای در خوشه ی کهکشانی همسایه، یعنی خوشه ی دوشیزه (سنبله) است.
در M۶۱ می توان ساختارها و ویژگی های رایج در کهکشان های مارپیچی را دید: بازوهای مارپیچی درخشان، یک میله ی مرکزی، رگه های غبار، و توده های درخشان از ستارگان. M۶۱ که به نام NGC ۴۳۰۳ هم شناخته می شود، کهکشانی همانند راه شیری خودمانست.
M۶۱ در سال ۱۷۷۹ و در یک روز توسط دو نفر از پشت تلسکوپ یافته شد ولی یکی از آن ها در آغاز این کهکشان را با یک دنباله دار اشتباه گرفت. نوری که از M۶۱ می تابد برای رسیدن به چشم ما باید حدود ۵۵ میلیون سال در راه باشد.
تصویری که اینجا می بینید و بخش های مرکزی M۶۱ را نشان می دهد، توسط تلسکوپ فضایی هابل گرفته شده و به عنوان یکی از اجرام درون گنجینه ی پنهان هابل، مورد بازپردازش قرار گرفته و سپس منتشر شده است.

واژه نامه:
M61 - barred spiral galaxy - Virgo Cluster of Galaxies - spiral galaxiy - spiral arm - central bar - dust lane - star - NGC 4303 - Milky Way Galaxy - comet - Hubble Space Telescope - Hubble's Hidden Treasures

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه