ایستگاه ماهواره ای در میان دو نور آسمانی

این تصویر در اندازه ی بزرگ تر و باکیفیت تر
در این چشم انداز روشن و شفاف آسمان شب، که از جایی در بیرون از بندر هوبارت در تاسمانی استرالیا، همین جا روی سیاره ی زمین ثبت شده، پرتوهای رنگینِ شفق های قطبی جنوبی را می بینیم.
ایستگاه ماهواره ای منابع زمین (Earth Resources Satellite Station) تاسمانیا که غرق در نور چراغ های شهر، در مرکز تصویر خودنمایی می کند نیز گویی به این نمای رویاگونه ی آسمان خیره شده.
این ایستگاه زمانی برای دریافت داده ها از ماهواره های زمین-نگر موجود در فضا، از جمله MODIS و SeaWiFS ناسا به کار می رفت، ولی در سال ۲۰۱۱ از خدمت خارج شد و به تازگی، اندکی پس از گرفته شدن این عکس در ۳۰ آوریل، هم برچیده شد.
ولی کوژی مرکزی کهکشان راه شیری و دو کهکشان ماهواره ایِ درخشانش، یعنی ابرهای کوچک و بزرگ ماژلان که در این عکس دیده می شوند، همچنان به نورافشانی در آسمان نیمکره ی جنوبی ادامه می دهند. ابر کوچک ماژلان را می توانید در میان بخش کم نورترِ سرخ فام شفق قطبی ببینید.

واژه نامه:
aurora australis - southern light - Hobart - Tasmania - planet - Earth - Earth Resources Satellite Station - Earth observing - NASA - MODIS - SeaWiFS - central bulge - Milky Way galaxy - satellite galaxy - Large Magellanic Cloud - Small Magellanic Cloud

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه