شهاب های زرافه ای و ایستگاه فضایی بین المللی

این تصویر در اندازه ی بزرگ تر و با کیفیت بهتر
در این چشم انداز همنهاده ی آسمان شب که از درون اردوگاهی در سواحل شمالی دریاچه ی بزرگ ایری ثبت شده، سه تیر درخشان شهاب به چشم می خورد.
این شهاب ها که در ساعت های آغازین بامداد ۲۴ می به تصویر کشیده شدند، از اندک شهاب های بارش زرافه ای بودند. راستای رد هر سه ی آن ها به نقطه ی کانونی بارش که جایی نزدیک ستاره ی قطبی در صورت فلکی بزرگ ولی کم نورِ زرافه (شترگاوپلنگ) است می رسد.
آن شب همانگونه که پیش بینی شده بود سیاره ی زمین از درون پسمانده ی غبار و ذراتِ به جا مانده از دنباله دار دوره ای 209P/LINEAR گذشت و چند شهاب هم از این ذرات پدید آمد، ولی بارش به آن اندازه ی که گمان می رفت شدید نبود.
البته گفتن ندارد که عکاس این چشم انداز، رد پرنور و بلند درون تصویر را پیش بینی کرده بود. این ردِ ایستگاه فضایی بین‌المللی است که در آن ساعت از ۲۴ می، از آسمان نیمکره ی شمالی گذشت و چنین رد پرنوری را از خود به جا گذاشت.

واژه نامه:
Great Lake Erie - meteor - Camelopardalids meteor shower - radiant - Polaris - constellation Camelopardalis - camel leopard - Earth - periodic comet - 209P/LINEAR - International Space Station

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه