رقص شفق های قطبی کیوان از چشم هابل

* ستاره شناسان به کمک تلسکوپ فضایی اِسا/ناسای هابل تصاویر تازه ای از رقص شفق ها در قطب شمال سیاره ی کیوان ثبت کرده اند.
این تصویر در اندازه ی بزرگ تر
این عکس ها در ماه های آوریل و می ۲۰۱۳ گرفته شده اند و در آن ها سیاره ی کیوان (زحل) را از دیدگاه هابل که در مدار زمین است می بینیم. این تصاویر نماهایی دقیق و باجزییات از جنب و جوش رقص گونه و پیش‌تر دیده نشده ی نورهای شفقی کیوان را به ما نشان می دهند.

نگاره ی هنری از ساختار یک مغناطکره
۱) شوک کمانی ۲) نیام یا غلاف مغناطیسی
۳) مرز مغناطیسی ۴) مغناطکره ۵) بخش
بالایی دم مغناطیسی ۶) بخش پایینی دم
مغناطیسی ۷) پلاسماکره - منبع
عکس ها در محدوده ی فرابنفش‌اند و توسط دوربین پیمایشی پیشرفته ی اَبَر-حس‌مند هابل، و در زمانی گرفته شده اند که میدان مغناطیسی کیوان مورد هجوم توده های پلاسمای خورشیدی قرار گرفته و در حال واکنش به آن ها بود.

مغناطکره ی کیوان - "حباب" مغناطیسی گسترده ای که سیاره را در بر گرفته- در سمت رو به خورشید سیاره فشرده شده، و در سمت شب آن به شکل یک "دُم مغناطیسی" (magnetotail) دراز شده است. (تصویر روبرو)

به نظر می رسد هنگامی که ذرات خورشیدی به کیوان برخورد می کنند، این دُم مغناطیسی از هم می پاشد و سپس دوباره پیکربندی ‌اش را باز می یابد؛ بازتاب این رویداد را در پویایی شفق های سیاره می بینیم.

در این عکس ها کیوان را در حال یک نمایش بسیار پرجنب و جوش نور می بینیم- سرعت گردش برخی از این فوران های نوری به گرد قطب کیوان بیش از سه برابر سرعت چرخش ۱۰ ساعته ی خود این غول گازی به گرد محورش است.

* شفق قطبی کیوان از چشم فضاپیمای کاسینی را هم در اینجا دیده بودید

واژه نامه:
NASA - ESA - Hubble Space Telescope - Saturn - Earth - choreography - aurora - ultraviolet - Advanced Camera for Surveys - magnetic field - Sun - magnetosphere - planet - magnetotail Bow shock - Magnetosheath - Magnetopause - Plasmasphere

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه