لبه سرخ و باریک خورشید

* این مانند یک خورشیدگرفتگی کامل است- البته بدون ماه!
خورشید در طیف هیدروژن آلفا- زبانه های خورشید در روز ۱۷ می ۲۰۱۴
این عکس ها با بهره از یک فیلتر ویژه ی هیدروژن-آلفا گرفته شده اند که به طور کامل جلوی نور شیدسپهر یا فوتوسفر خورشید (همان بخش مریی سطح خورشید) را می گیرد، و در نتیجه تنها چیزی که در عکس ثبت شده، تاج خورشید و زبانه های رقصانش هستند.

این فیلتر جلوی گذر همه ی نوری که از خورشید می تابد، به جز نور سرخی که از اتم های برانگیخته ی هیدروژن تابیده شده اند را می گیرد. این همان نوریست که رنگ ویژه و متمایز زبانه ها و فام سپهر (کروموسفر) را پدید آورده. فام سپهر لایه ی نازک گاز داغیست که بر روی شیدسپهر جای دارد.

بی شک فراموش نمی کنید که هرگز نباید با چشم نامسلح یا از پشت تلسکوپی که فیلتر خورشیدی ویژه ندارد به خورشید نگاه کنید.

عکس های بالا را مری اسپایسر با یک تلسکوپ Coronado PST، دوربین Canon 1100D، عدسی بارلو با بزرگنمایی دو برابر، ISOی ۳۲۰۰ و نوردهی ۱/۴۰۰ ثانیه گرفته، و با نرم افزارهای لایت روم و Focus Magic مورد پردازش قرار داده (پرداخته) است.

عکس های زیر را هم راجر هاچینسون با تلسکوپ Lunt LS60 Ha، دوربین Skyris 618C، و دستگاه Powermate با بزرگنمایی ۲.۵ برابر گرفته:
زبانه های خورشید در روز ۲۱ آوریل ۲۰۱۴
طیف هیدروژن آلفا- زبانه های خورشید در ۱۸ می ۲۰۱۴
واژه نامه:
total solar eclipse - Moon - hydrogen-alpha - Sun - photosphere - corona - prominence - hydrogen atom - chromosphere - naked eye - telescope - solar filter - Mary Spicer - Coronado PST - Barlow - Canon 1100D - ISO - Lightroom - Focus Magic - Roger Hutchinson - Lunt LS60 Ha - Skyris 618C - Powermate -

منبع: universetoday

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه