خورشید این روزها زیاد جرقه می زند!

 خورشید ما دیگر حسابی شلوغ شده.
این عکس که همین دو هفته پیش گرفته شده، خورشید را نشان می دهد با چندین منطقه ی پرآشوب و هیاهو روی آن، از جمله منطقه های لکه ای AR 2036 نزدیک بالای تصویر و AR 2038 نزدیک مرکز. تنها چهار سال از بیدار شدن خورشید، پس از یک دوره کمینه ی چند ساله ی بیش از اندازه آرام می گذرد.
این تصویر در اندازه ی بزرگ تر و با کیفیت بهتر
این عکس تنها در یک رنگ از نور ثبت شده که به نام طیف هیدروژن آلفا شناخته می شود، سپس وارونه شده، و پس از آن هم دوباره رنگ آمیزی شده است (تصویر رنگ کاذب یا دروغین).
سیخک ها یا سنبله ها بیشتر چهره ی خورشید را همانند فرشی پوشانده اند. سطح خورشید با نزدیک شدن به لبه ها اندک اندک روشن تر دیده می شود؛ دلیل آن هم اینست که با نزدیک شدن به لبه ها، جذب گازِ نسبتا خنک خورشیدی افزایش می یابد؛ پدیده ای که به اصطلاح، "تیرگی لبه ای" نامیده می شود [توجه کنید که این تصویر در رنگ وارونه است و در تصویر اصلی، لبه های خورشید تیره تر هستند نه روشن تر-م].
limb darkening یا تیرگی لبه ای
درست بالای لبه های خورشید، چندین زبانه ی رشته-مانند درخشان را در حال بیرون زدن از خورشید می بینیم، در حالی که زبانه های روی سطح چهره ی خورشید مانند رگه های روشن دیده می شوند. شاید تماشایی ترین جلوه ی درون این عکس، مناطق فعال و در هم پیچیده ی مغناطیسی باشد که لکه های نسبتا خنک و کم دمای خورشید را در بر دارند و همانند لکه هایی تیره دیده می شوند.
خورشید اکنون در بیشینه ی فعالیتش که فعال ترین گام در چرخه ی مغناطیسی ۱۱ ساله اش است به سر می برد و میدان مغناطیسی در هم پیچیده اش در حال پدید آوردن "اخگرهای" پرشمار خورشیدی‌اند، مانند زبانه های فورانی، فوران های تاجی، و شراره ها، که همگی ابرهایی از ذرات را به فضا می دمند. این ابرهای پلاسما گاهی به زمین نیز برخورد می کنند و شفق های قطبی را پدید می آورند.
دو سال پیش، یکی از شراره هایی که از خورشید فوران کرد، سیلی آن چنان سهمگین از ذرات باردار به درون فضای سامانه ی خورشیدی دمید که اگر به سیاره ی زمین برخورد می کرد می توانست ماهواره ها و شبکه های برق را دچار آشفتگی کرده و از کار بیاندازد.

در همین زمینه: * خورشید جوشان نارنجی * خورشید دارد شلوغ می شود * خورشید تیره در آسمان وارونه

واژه نامه:
Sun - sunspot - AR 2036 - AR 2038 - Solar Minimum - Hydrogen Alpha - false color - Spicule - limb darkening - prominence - active region - Solar Maximum - magnetic cycle - magnetic field - spark - coronal mass ejection - flare - Earth - aurora - Solar System - power grid - planet

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه