تپه پنج متری بر سر راه کنجکاوی

این تصویر در اندازه ی بزرگ تر
این چشم انداز که خودروی کنجکاوی روی سیاره ی بهرام (مریخ) با آن روبرو شده چیست؟
این روبات رهنورد هنگامی که سرگرم گشت و گذار در مسیر رسیدن به کوه ۵.۵ کیلومتری شارپ بود، به گونه ای شانسی با این پشته ی چشمگیر که بلندیش به ۵ متر می رسد برخورد. گروه دانشمندان گرداننده ی خودرو این تپه ی کوچک را "کوه Remarkable" نامیده اند و با وجود اطمینان نداشتن از چگالی ماسه سنگ لایه لایه ی پیرامون آن، به کنجکاوی فرمان داده اند تا یکی از سنگ های کنار این تپه را برای پژوهش با مته اش سوراخ کند.
به احتمال بسیار، آبی که در پدید آمدن این ماسه سنگ فشرده نقش داشته، می توانسته پشتیبان زندگی باستانی روی سیاره ی سرخ هم بوده باشد. کوه شارپ، ستیغ شگفت آور مرکز دهانه ی گیل مقصد پایانی کنجکاوی است. بلندی پایه تا ستیغ (پایه تا قله ی) این کوه با بلندی پایه تا ستیغ کوه اورست برابری می کند.

واژه نامه:
Curiosity - Mars - Mount Remarkable - mound - Mt. Sharp - sandstone - Earth - Mt. Remarkable - red planet - Gale Crater - base-to-peak height - Mt. Everest

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه