کژدم رنگارنگ آسمان

این تصویر در اندازه ی بزرگ تر
اگر با چشم نامسلح هم می شد کژدم آسمان را به این خوبی و زیبایی دید، شاید انسان ها آن را بهتر به خاطر می سپردند. کژدم معمولا تنها به گونه ی چند ستاره ی درخشان در یک صورت فلکی برجگانیِ (منطقه البروجی) ِ شناخته شده، ولی نه چندان پرآوازه دیده می شود.
ولی اگر کسی بخواهد تصویری تماشایی مانند این تصویر را ببیند نیاز به یک دوربین خوب، فیلترهای رنگی، و یک پردازشگر دیجیتالی تصویر خواهد داشت.
در این تصویر برای نمایان ساختن جزییات، نه تنها از نوردهی های بلندمدت، آن هم در چندین رنگ کمک گرفته شده، بلکه یکی از نوردهی ها با فیلتری انجام شده که تنها یک رنگ سرخ بسیار ویژه که از هیدروژن گسیلیده می شود را از خود می گذراند. دستاورد پایانی همین عکس است که جزییاتی خیره کننده و شگفت آور را به نمایش گذاشته.
در سمت چپ تصویر، بخشی از صفحه ی کهکشان راه شیری را می بینیم که از پایین به بالای چارچوب کشیده شده. در این جا توده های بزرگ ستارگان روشن و رگه های بلند غبار تیره به چشم می خورند.
آنچه در مرکز تصویر، به صورت کج از کهکشان بیرون زده، نوارهایی از غبار تیره است که به نام "رودخانه ی تاریک" شناخته می شود.
این رود به چندین ستاره ی درخشان در سمت راست می پیوندد که همگی بخشی از سر و چنگال های کژدمند. یکی از این ستارگان، ستاره ی کژدم دِل یا آنتارس است (سدویس- آلفا کژدم- به عربی: قلب العقرب). [تصویر زیر را ببینید]
در این چشم انداز، بالا و سمت راست کژدم دل، سیاره ی مشتری را می بینیم که از همه پرنورتر است. چندین سحابی نشری (گسیلشی) سرخ فام و سحابی های بازتابی آبی فام هم در جای جای تصویر به چشم می خورند.
کژدم از نیمه های سال در آسمان نیمکره ی جنوبی پس از غروب آفتاب به خوبی دیده می شود.
واژه نامه:
Scorpius - unaided eye - star - zodiacal constellation - color filter - hydrogen - plane - Milky Way Galaxy - Dark River - Antares - planet - Jupiter - emission nebula - reflection nebula

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه