ویدیوی دور تند از شکل گیری یک ابر توفانی ترسناک


یک ابر توفانی اَبَریاخته (Supercell) چگونه پدید می آید؟
آن چه اینجا می بینید یک ویدیوی گذر-زمان (دور تند) است که یکشنبه ی گذشته در خاور وایومینگ آمریکا ثبت شد و در آن، روند شکل گیری یکی از این گونه ابرهای خشن با جزییات دیده می شود.
این ابر در آغاز شکل گیری، بخشی از یک مجموعه ی بزرگ و تیره ی ابرهای تندری است که با جریان های چرخشی بزرگ و رو به بالای هوا همراه شده.
این جریان های هوای چرخان رو به بالا به نام میان-چرخند (مزوسیکلون) شناخته می شوند و زمانی پدید می آیند که سرعت و جهت باد با افزایش ارتفاع به سرعت تغییر کند. میان-چرخندها می توانند باران های سیل آسا، تگرگ های ویرانگر، بادهای چرخان، و گاهی حتی پیچند (تورنادو) پدید آورند.
در ویدیو تماشاگران توفان هم دیده می شوند که در حال بررسی و تصویربرداری از آنند و در پایان ناچار می شوند از این ابر توفانی رو به گسترش بگریزند.
در میانه های ویدیو می توانید این ابَریاخته با پهنای چند کیلومتر را ببینید که با هیبت ترسناکی می چرخد، در حالی که سطح پایینی‌اش تقریبا تخت و هموار است. نزدیک به پایان ویدیو، یک ابر ابَریاخته ی چرخان دیگر پدید می آید ولی به سرعت پراکنده می شود.
ساختمان یک ابریاخته- تصویر بزرگ تر

واژه نامه:
supercell - time-lapse - thunderstorm - mesocyclone - hail

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه