غروب ماه نو در آغوش خورشید

در روز ۲۹ آوریل، در شهر بریزبن از بخش جنوب خاوری کویینزلند استرالیا روی سیاره ی زمین، خورشید و ماه نو پا به پای هم غروب کردند. این همترازی آسمانی که نخستین خورشیدگرفتگی سال ۲۰۱۴ بود، در آن منطقه به گونه ی یک خورشیدگرفتگی پاره ای (جزیی) دیده شد.
این عکس در اندازه ی بزرگ تر و باکیفیت بهتر
این تصویر همنهاده ی زیبا از همگذاری دیجیتالی عکس هایی درست شده که هر ۵ دقیقه یک بار، با عدسی تله فوتو و فیلتر خورشیدی گرفته شدند. روند گام به گام گرفتگی خورشید را همزمان با نزدیک شدن آن به افق باختری می توانید در تصویر ببینید.
به جز ماه که در برابر چهره ی خورشید کاملا سیاه و تیره دیده می شود، توده هایی از ابر هم جلوی نور آفتاب را گرفته اند و نه تنها خود به حالت ضدنور و تیره در آمده اند، بلکه به پدید آمدن پرتوهای نیمتابی (شفقی- گرگ و میش) نیز انجامیده اند.
از دیدگاه شهر بریزبن، ماه در بیشینه ی گرفتگی که درست پس از غروب آفتاب بود، تنها ۲۵% خورشید را پوشاند. خورشیدگرفتگی کامل تنها در یک گام کوتاه مدت، از یک نقطه ی دوردست در قاره ی جنوبگان دیده می شد و البته آن هم به گونه ی یک خورشیدگرفتگی حلقوی بود: قرص ماه کوچک تر از آن بود که بتواند همه ی چهره ی خورشید را حتی در بیشینه ی گرفتگی بپوشاند و در نتیجه چیزی که دیده شد، قرص تاریک ماه بود که یک حلقه ی آتشین باریک و درخشان گرداگردش را در بر گرفته بود.

واژه نامه:
Brisbane - Queensland - Australia - Planet - Earth - Sun - New Moon - solar eclipse - partial solar eclipse - telephoto lens - crepuscular rays - silhouette - Moon - Antarctica - annular phase - ring of fire

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه