این کهکشان یک قاتل زنجیره ای است!

این تصویر در ابعاد کامل و بزرگ تر
این عکس تازه را تلسکوپ ۲.۲ متری MPG/ESO در رصدخانه ی لاسیای شیلی گرفته و دو کهکشان متضاد را نشان می‌دهد: NGC ۱۳۱۶، و همسایه ی کوچکترش NGC ۱۳۱۷. این دو در فضا نزدیک یکدیگرند، ولی تاریخ های بسیار متفاوتی دارند:

مارپیچی کوچک NGC ۱۳۱۷ یک زندگی بدون رخداد را پشت سر گذاشته، ولی کهکشان بزرگ تر (NGC ۱۳۱۶) که یک کهکشان عدسی‌گون غول پیکر است، در درازنای تاریخ خشونت بارش چندین کهکشان دیگر را در کام خود فروبرده و زخم هایی از نبردهای گذشته را نیز می شود بر تنش دید.

چندین سرنخ و نشانه در ساختار NGC ۱۳۱۶ وجود دارد که نشان می دهند این کهکشان تاریخ آشفته ای را پشت سر گذاشته. برای نمونه، رگه های نامعمولی از غبار دارد (تصویر سوم را ببینید) که در لابلای توده های بسیار گسترده تری از ستارگان جای گرفته اند، به همراه چند خوشه ی ستاره ای کروی که به گونه ی نامعمولی کوچکند. این ها نشانگر آنند که این کهکشان احتمالا در حدود ۳ میلیارد سال پیش، یک کهکشان مارپیچی سرشار از گرد و غبار را بلعیده بوده.

میدان گسترده ی آسمان پیرامون دو کهکشان
NGC۱۳۱۶ و NGC۱۳۱۷ که از نماهای
پروژه ی پیمایش دیجیتالی آسمان ۲ پدید آمده.
تصویر بزرگ تر
همچنین در گوشه و کنار پیرامون NGC ۱۳۱۶ دنباله های کشندی بسیار محوی نیز دیده می شود- رشته ها و پوسته هایی از ستارگان که از جایگاه اصلی خود جدا شده و به بیرون از کهکشان، تا درون فضای میان کهکشانی کشیده شده اند.

این ساختارها در اثر فرآیندهای گرانشی پیچیده ای که با نزدیک شدن بیش از حدِ کهکشان های دیگر به NGC ۱۳۱۶، در مدار ستارگان NGC ۱۳۱۶ رخ داده پدید آمده اند. همه ی این نشانه ها به گذشته ای خشونت بار اشاره می‌کنند که در آن، NGC ۱۳۱۶ با دیگر کهکشان ها یکی می شده و نشان می‌دهند که این رفتار ویرانگر همچنان ادامه دارد.

NGC ۱۳۱۶ حدود ۶۰ میلیون سال نوری از زمین دور است و در صورت فلکی کوره دیده می شود. این کهکشان به نام " کوره آ" (Fornax A) نیز خوانده می شود زیرا درخشان ترین چشمه ی تابش رادیویی در صورت فلکی کوره است؛ و البته چهارمین چشمه ی رادیویی درخشان در سرتاسر آسمان (البته این رتبه را در بسامد رادیویی ۱۴۰۰MHz دارد، برای دیگر بسامدها رتبه اش چیز دیگریست).

تابش پرتوهای رادیویی این کهکشان ناشی از فروکشیده شدن مواد به درون سیاهچاله ی ابرپرجرم مرکزی آنست، و چه بسا این سیاهچاله به دلیل برهم کنش کهکشان با کهکشان های دیگر، سوخت بیشتر نیز دریافت کرده باشد.

این تصویر تازه ی بسیار دقیق از تلسکوپ ۲.۲ متری MPG/ESO در رصدخانه ی لاسیا که بخشی از رصدخانه ی جنوبی اروپا (ESO) در شیلی است دریافت شده و از همگذاری چندین تک عکس در بایگانی ESO پدید آمده. هدف رصدهای آغازین که این عکس از آن ها درست شده، آشکار کردن کم نورترین ساختارها و بررسی آشفتگی این سامانه ی جالب بوده.

این تصویر همچنین پنجره ای هم به کیهان دوردست، بسیار دورتر از این دو کهکشان گشوده. بیشتر لکه های کرکی کم‌نوری که در تصویر دیده می شود کهکشان های بسیار درخشان دوردستند- به ویژه انبوه کهکشان های نزدیک به همی که درست سمت چپ NGC ۱۳۱۶ دیده می شود. در ویدیوی پایانی، پهنه ی آسمان در صورت فلکی کوره بزرگنمایی می شود تا به این دو کهکشان می رسد.
مانند کپه های گرد و غبار پنهان در گوشه های اتاق: حلقه ها و رشته های غبار کیهانی با پیچیدگی شگفت انگیزی در کهکشان NGC ۱۳۱۶ پنهان شده اند. این عکس را تلسکوپ اِسا/ناسای هابل گرفته و رگه های غبار و خوشه های ستاره ای این کهکشان غول پیکر در آن دیده می شود. این رگه های غبار و خوشه های ستاره ای نشانگر آنند که کهکشان NGC ۱۳۱۶ از پیوند دو کهکشان سرشار از غبار پدید آمده. تصویر بزرگ تر

واژه نامه:
Serial Killer - MPG/ESO - ESO - La Silla Observatory - NGC 1316 - NGC 1317 - dust lane - star - globular star cluster - spiral galaxy - tidal tail - intergalactic space - galaxy - constellation of Fornax - The Furnace - Fornax A - radio emission - supermassive black hole - La Silla Observatory - NASA - Hubble Space Telescope - frequency

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه