آنالمای گلابی شکل بهرام

خودروی فرصت (Opportunity) به مدت یک سال، هر ۳ روز بهرامی (سول) یک بار، در ساعت ۱۱:۰۲ به وقت محلی عکسی از آسمان این سیاره گرفت. دستاورد او از این کار همین آنالمای بهرامی است که اینجا می بینید، یک خَم (منحنی) که مسیر جابجایی یک ساله ی خورشید در آسمان سیاره ی سرخ را نشان می دهد. هر سالِ این سیاره ۶۶۸ سول یا روز بهرامی است.
این برنامه به تاریخ زمینی از ۱۶ ژوییه ی ۲۰۰۶ تا ۲ ژوئن ۲۰۰۸ به درازا کشید، و دانشمندان با همگذاری تک تک عکس هایی که خودرو گرفت، و با بهره از شیوه ی افکنش تصویرِ "چشم ماهی" (fisheye)، این نما را پدید آوردند که آنالمای بهرام را در سَرسوی (اوج) آسمان نشان می دهد.
این تصویر در اندازه ی بزرگ تر
بالای تصویر، شمال را نشان می دهد که از دو سو با چشم اندازی گسترده از آسمان و سطح سیاره در بر گرفته شده. این چشم انداز گسترده در اواخر سال ۲۰۰۷ (در میانه ی برنامه ی تهیه ی نماهای آنالما) از درون دهانه ی ویکتوریا ثبت شد. آسمان خاکی رنگ بهرام در بخش خمیدگی آنالما پوشیده شده (به رنگ سیاه دیده می شود) تا جایگاه خورشید را به خوبی نشان دهد.
برخلاف زمین که آنالمایش به شکل عدد ۸ لاتین (8) است، آنالمای بهرام شکلی گلابی-مانند دارد، زیرا با آن که محورش مانند محور زمین کج است، ولی مدار کشیده تری (بیضی تری) را به گرد خورشید می پیماید. این سیاره هنگامی که از خورشید دورتر است، جابجایی خورشید در آسمانش کُند می شود و در نتیجه مسیر جابجایی ظاهری‌اش تنها یک نقطه در بالای خَم آنالما می سازد. ولی هنگامی که به خورشید نزدیک می شود، خورشید تندتر جابجا می شود و از همین رو خمی که مسیرش را نشان می دهد به شکل همان گردیِ کشیده ی پایینی در می آید.
چنان چه می بینید، نماهای بخشی از آنالما ثبت نشده که دلیلش انجام عملیات توسط خودرو و نیز توفان های گرد و خاک این سیاره بوده است.

در همین زمینه: * آنالما با طعم شراب اتریش * آنالمای خورشید با یک نقطه تاریک * آنالمای طلوع آفتاب (با کمی افزودنی) 

واژه نامه:
Opportunity rover - sol - analemma - Sun - Red Planet - Earth - zenith - fisheye projection - Victoria crater - axial tilt

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه