مخروطی با نوک درخشان

این تصویر در اندازه‌ی بزرگ‌تر
در دل ستون غول آسایی از غبار که به نام سحابی مخروط شناخته می‌شود، ستارگانی دارند به دنیا می‌آیند.
در پرورشگاه‌های ستاره‌ای، جایی که ستارگان نوزاد با بادهای نیرومندشان بر ابرهای گاز و غبارِ زاینده‌شان می‌وزند و آنها را پس می‌رانند، مخروط‌ها، ستون‌ها، و پیکره‌های روان شکوهمندِ بسیاری پدید می‌آید.
سحابی مخروط یک نمونه‌ی شناخته شده از این زایشگاه‌هاست که در منطقه‌ی ستاره‌زایی درخشان ان‌جی‌سی۲۲۶۴ در کهکشان خودمان جای دارد. در این تصویرِ نمای نزدیک که از همگذاری چندین عکسِ تلسکوپ فضایی هابل به دست آمده، نوک این مخروط را با جزئیاتی عالی می‌بینیم.
سحابی مخروط حدود ۲۵۰۰ سال نوری از زمین فاصله دارد و در صورت فلکی تک‌شاخ دیده می‌شود. درازای آن حدود ۷ سال نوریست ولی چیزی که در این تصویر دیده می‌شود، نوک ناقص آن و ناحیه‌ی پیرامونش است که پهنایش به ۲.۵ سال نوری می‌رسد. [تصویر روبرو را ببینید]
این پهنا تنها کمی بیش از نصف راه میان خورشید تا نزدیکترین همسایه‌اش، سامانه‌ی ستاره‌ای آلفا قنطورس است.
بادهایی که سحابی مخروط را تراشیده و پدید آورده‌اند به احتمال بسیار از ستاره‌ی بزرگ ان‌جی‌سی۲۲۶۴ آی‌آراس می‌وزند؛ ستاره‌ای که تلسکوپ هابل در سال ۱۹۹۷ آن را با دوربین فروسرخش رصد کرد. این ستاره در بالای نوک سحابی و بیرون از این تصویر جای دارد.
پوشش سرخ‌فامی که سحابی مخروط را در بر گرفته توسط گازهای برافروخته‌‌ی هیدروژن پدید آمده.

--------------------------------------------
به تلگرام یک ستاره در هفت آسمان بپیوندید:

واژه نامه:
Cone Nebula - Cone - pillar - stellar nurser - star-forming region - NGC 2264 - Earth - Hubble Space Telescope - Monoceros - galaxy - Sun - Alpha Centauri - star system - star - NGC 2264 IRS - infrared - hydrogen gas

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه