اکسیژن درون سنگ های ماه راز پیدایش آن را فاش کردند

برداشت یک هنرمند از برخورد دو جسم آسمانی به یکدیگر. باور بر اینست که ماه زمین هم در پی چنین برخوردی پدید آمده. تصویر بزرگ تر
بر پایه ی پنداشت "برخورد بزرگ"، میلیاردها سال پیش، یک جرم به اندازه ی سیاره ی بهرام (جرمی که گاه به نام "تئا" هم خوانده می شود) به سیاره ی جوان ما خورد و رویدادی نزدیک به فاجعه را باعث شد. خوشبختانه زمین از این رویداد، و خطر فروپاشیدن نجات یافت؛ تکه هایی که در پی این برخورد در فضا پخش شده بودند نیز کم کم به هم پیوستند و کره ی ماه که امروز می بینیم را ساختند.

گرچه زمانی بس بلند از این رویداد گذشته، ولی اکنون دانشمندان بر این باورند که رد تئا را در سنگ هایی که فضانوردان آپولو به زمین آورده اند یافته اند.

به نظر می رسد ایزوتوپ های اکسیژنی که در این پژوهش تازه یافته شده با ایزوتوپ های زمین تفاوت دارند. و این چیز مهمی است، زیرا نشان می دهد که یک جرم با ساختاری متفاوت باعث این تغییرها شده است. به گفته ی این پژوهشگران: «اگر ماه عمدتا از تکه های تئا ساخته شده باشد - چنان چه بیشتر مدل های محاسبه ای پیش بینی کرده اند- پس زمین و ماه باید با هم تفاوت داشته باشند.»

دانشمندان نمونه سنگ هایی که توسط فضانوردان آپولو ۱۱، ۱۲، و ۱۶ به زمین آورده شده بود را با میکروسکوپ های الکترونی‌ای که از میکروسکوپ های الکترونی دهه ی ۶۰ و ۷۰ میلادی، یعنی زمانی که دانشمندان برای نخستین بار به این نمونه ها نگاه انداختند قدرتمندتر بودند بررسی کردند.
یک هواپیما در بلندای حدود ۲۴۰۰ متری زمین
دارد از جلوی ماه می گذرد تا در فرودگاه شارل-
دوگل پاریس فرود آید. این عکس از فاصله ی
۷۰ کیلومتری پاریس گرفته شده.

در گذشته، توانِ "واگشود" (تفکیک پذیری) این میکروسکوپ ها به اندازه ای نبود که بتوانند تفاوت چندانی را دریابند، ولی این داده های تازه نشان می دهند که میزان اکسیژن-۱۷ یا ۱۷O ِ سنگ های ماه، ۱۲ بخش در میلیون بیشتر از سنگ های زمین است.

رهبر پژوهشگران، دانیل هروارتز می گوید: «این تفاوت ها کوچکند و آشکارسازیشان دشوار است، ولی وجود دارند.» هروارتز که در گذشته در دانشگاه گوتینگن بود و اکنون در دانشگاه کلن است می افزاید: «این دو معنی دارد: نخست این که ما دیگر می توانیم باوری منطقی به رخ دادن یک برخورد بزرگ در گذشته داشته باشیم. دوم هم این که می توانیم به کمک این یافته، چیزهایی درباره ی ژئوشیمی تئا دریابیم.»

این پژوهش در نشریه ی ساینس منتشر شده و در نشست ژئوشیمی گلداشمیت که روز ۱۱ ژوئن در کالیفرنیا برگزار می شود نیز ارایه خواهد شد.

در این زمینه:  

واژه نامه:
Mars - Theia - planet - Earth - Moon - lunar rocks - Apollo mission - isotope - oxygen - numerical model - Apollo 11 - Apollo 12 - Apollo 16 - electron microscope - oxygen-17 - Daniel Herwartz - giant collision - geochemistry - Science - Goldschmidt geochemistry conference - airplane - Charles de Gaulle Airport -

منبع: universetoday

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه