ستون ها و ستارگان سحابی عقاب

این تصویر در اندازه ی بزرگ تر
M۱۶، یک خوشه ی ستاره ای جوان با حدود دو میلیون سال سن است که ابرهای غبار و گاز برافروخته ای که از دلشان پدید آمده آن را در بر گرفته اند. این ابرهای غبار و گاز برافروخته به نام سحابی عقاب شناخته می شوند.
تصویر امروز که این منطقه را با جزییات زیبا نشان می دهد و در آن می توانید پیکره های کیهانی را ببینید، همان پیکره‌هایی که با تصاویر نماهای نزدیک تلسکوپ فضایی هابل از این مجموعه ی ستاره ساز پرآوازه شدند. [اینجا دیده بودید: * یکی از پرآوازه ترین عکس های دهه ی ۹۰]
ستون های گرد و غباری چگالی که نزدیک مرکز تصویر برافراشته شده اند به نام خرطوم های فیل یا ستون های آفرینش خوانده می شوند و بلندیشان به چند سال نوری می رسد هر چند که در اثر نیروی گرانش در حال فشرده شدن و پدید آوردن ستارگان تازه اند.
پرتوهای پرانرژی که از ستارگان خوشه می تابد مواد نزدیک نوک این ستون های گرد و غباری را می فرساید و پس می‌زند، و با این کار، سرانجام ستارگان نوزاد درونشان را آشکار خواهد کرد.
یک ستون ستاره زای دیگر هم از لبه ی سمت چپ تصویر به درون کشیده شده که به نام پری سحابی عقاب شناخته می‌شود. [آن را اینجا دیده بودید: * پریان کوه پیکر کیهانی]
ام ۱۶ و سحابی عقاب با فاصله ی حدود ۷۰۰۰ سال نوری از زمین، در یک بخش پر از سحابی آسمان در راستای صورت فلکی دو تکه ی مار (در تکه ی دُم آن) جای دارند و یک هدف آسان برای دوربین های دوچشمی یا تلسکوپ های کوچک به شمار می آیند.

واژه نامه:
M16 - Eagle Nebula - star cluster - Hubble Space Telescope - elephant trunk - Pillars of Creation - star - Fairy of Eagle Nebula - binoculars - nebula - constellation Serpens Cauda

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه