دنباله دار پان استارز در کنار یک کهکشان

این تصویر در اندازه ی بزرگ تر
در این چشم انداز تلسکوپی که در روز دوم ژوئن ثبت شده، دنباله دار پان استارز C/2012 K1 را می بینیم که به آرامی در حال پیشروی در آسمان نیمکره ی شمالی زمین است و این شب ها در صورت فلکی خرس بزرگ (دب اکبر) دیده می شود.
این جرم یخی که از ابر اورت آمده و اکنون در بخش درونی سامانه ی خورشیدی به سر می برد، دو دُم را به نمایش گذاشته: یک دُم گرد و غباری پهن، و یک دُم یونی کج که به سمت راست و پایین کشیده شده. گیسوی سبزفام و پُرپُشت آن نیز هم‌ سنجی زیبایی با ستاره ی زردفام دوردستی که بالای آن دیده می شود پدید آورده.
در بالا، سمت چپ تصویر نیز کهکشان NGC ۳۳۱۹ را می بینیم که پهنای زاویه ایش تقریبا دو برابر قطر ماه کامل است. این کهکشان مارپیچی حدود ۴۷ میلیون سال نوری از ما فاصله دارد و بسیار دورتر از ستارگان کهکشان راه شیری خودمانست. آن را با همین دنباله دار بسنجید که تنها ۱۴ دقیقه ی نوری از سیاره ی خوبمان فاصله دارد.
این دنباله دار در چند ماه آینده به آرامی پرنورتر می شود و همچنان برای رصدگرانی که با تلسکوپ به رصد دنباله دارها می پردازند، هدفی خوب خواهد ماند. هر چند که در پایان ماه اوت، هنگامی که به نقطه ی پیراهور (حضیض) مدارش، یعنی نزدیک ترین فاصله اش از خورشید می رسد، در آن سوی مدار زمین، درست در سمت مخالف زمین نسبت به خورشید خواهد بود.

در این باره چند روز پیش هم خوانده بودید: * دم های کوتاه و بلند دنباله دار پان استارز 

واژه نامه:
comet - PanSTARRS C/2012 K1 - constellation Ursa Major - solar system - Oort cloud - dust tail - ion tail - coma - star - NGC 3319 - full Moon - spiral galaxy - Milky Way - planet - PanSTARRS - perihelion - Sun - Earth

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه