ما با این سرعت به کجا می رویم؟

زمین ما آرام و ثابت نیست.
این سیاره به گرد خورشید در چرخش است. خود خورشید به گرد مرکز کهکشان راه شیری می چرخد. کهکشان راه شیری در گروه محلی کهکشان ها می گردد. گروه محلی هم به سوی خوشه ی کهکشانی دوشیزه (سنبله) در حرکت است. با این حال همه ی این سرعت ها از سرعت کل این اجرام نسبت به تابش زمینه ی ریزموج کیهانی (CMBR) کمتر است.
در تصویر بالا که نقشه ی سرتاسر آسمان است و از ماهواره ی کوبی (کاوشگر زمینه ی کیهان- COBE) به دست آمده، تابش زمینه در جهت جابجایی زمین به رنگ آبی گراییده و داغ تر است، در حالی که این تابش در خلاف جهت جابجایی زمین به سرخی گراییده و سردتر است.
این نقشه نشان می دهد که سرعت جابجایی گروه محلی کهکشان ها نسبت به این تابش باستانی، حدود ۶۰۰ کیلومتر بر ثانیه است. این سرعت بالا در آغاز نامنتظره بود و هنوز هم برای اندازه ی بالای آن توضیحی یافته نشده.
چرا ما این اندازه سریع در حرکتیم؟ چه چیز دارد ما را به سوی خود می کشد؟ به کجا چنین شتابان؟


واژه نامه:
Earth - Sun - Milky Way Galaxy - Local Group of Galaxies - Virgo Cluster of Galaxies - cosmic microwave background radiation - CMBR - COBE satellite - blueshift - redshift

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه