WR 104: فرفره ای که شاید زمین را با خطر روبرو سازد

این تصویر در اندازه ی بزرگ تر
آیا این فرفره ی غول آسا روزی زمین را نابود خواهد کرد؟
شاید نکند، ولی بررسی این سامانه ی ستاره ای شگفت آور با نام ولف-رایه ۱۰۴ یا WR 104 که ۸۰۰۰ سال نوری از زمین فاصله دارد، نشانگر یک رفتار نامنتظره از سوی آن بوده.
دانشمندان دریافته اند که این الگوی نامعمول فرفره ای توسط بادهای پرانرژی گاز و غباری پدید آمده که از دو ستاره ی بزرگ پس زده شده و در اثر چرخش این دو ستاره به گرد یکدیگر، این چنین در هم پیچیده اند.
یکی از دو عضو این سامانه یک ستاره ی ولف-رایه است، یک گوی پرآشوب که در گام پایانی فرگشت خود به سر می برد و چیزی به انفجار و تبدیل شدنش به یک ابرنواختر نمانده-- رویدادی که در چند میلیون سال آینده، هر آن انتظارش می رود.
ولی بررسی الگوی مارپیچی غبارهای پس زده شده نشانگر آنست که ما از روی زمین، این سامانه را تقریبا یکراست در راستای محور چرخش آن می بینیم؛ شاید همان محوری که اگر ابرنواختر آینده همراه با یک فوران پرتو گاما (GRB) باشد، فواره ی نیرومند پرتو گاما در راستای آن بیرون بزند. [تصویر متحرک روبرو را ببینید]
ابرنواختر WR 104 احتمالا بسیار سهمگین خواهد بود، ولی خطری برای زمین در پی نخواهد داشت. هر چند اگر زمین بسیار نزدیک به مرکز فواره ی نیرومند GRB باشد، حتی انفجاری در فاصله ی ۸۰۰۰ سال نوری هم برای در امان ماندن ما بسنده نخواهد کرد.
با دانش امروز، نه سامانه ی WR 104 و نه باریکه های GRB به اندازه ی کافی شناخته نشده اند که بتوان به میزان و رده ی واقعی خطر پی برد.

واژه نامه:
pinwheel - star system - Wolf-Rayet 104 - star - Wolf-Rayet - supernova - spin axis - gamma-ray burst - WR 104 - Earth - GRB

منبع: apod.nasa.gov

1 دیدگاه شما:

ناشناس

من میدونم گالیور! این بالاخره ما رو از بین می بره، من میدونم!

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه