چشم اندازی که تنها سالی دو بار در نیویورک دیده می شود

شنبه ی آینده، در روز انقلاب تابستان، اگر آسمان صاف باشد، نیویورکی هایی که در جای مناسبی زندگی می کنند می توانند به هنگام غروب بیرون رفته و شهرشان را ببینند که مانند یک "استون هنج" امروزی رفتار می کند.
در این روز، خیابان های نیویورک غرق در آفتاب غروب خواهند شد و دقیقا در همه ی خیابان هایی که رو به باختر (غرب) هستند، می توان ایستاد و فرو رفتن خورشید در پشت افق را تماشا کرد. در روزهای معمولی، آسمانخراش های منهتن که در راستای شبکه بندی خیابان های این شهر ردیف شده اند، آفتاب غروب را از چشم ها پنهان می کنند.
این تصویر در اندازه ی کمی بزرگ تر و با کیفیت بهتر
این پدیده باعث شده شبکه ی خیابان های بلندترین محله ی نیویورک تبدیل به گونه ای استونهنج امروزی (منهتن هنج) شود، گرچه ترازشان تنها حدود ۳۰ درجه از خاور به شمال است.
اگر شبکه ی خیابان های منهتن دقیقا هم تراز با خاور و باختر بود، این پدیده در زمانِ برابران یا اعتدال بهاری و پاییزی (یکم فروردین و یکم مهرماه- ۲۱ مارس و ۲۱ سپتامبر) رخ می داد. این دو روز تنها روزهایی از سالند که خورشید درست در خاور و باختر طلوع و غروب می کند.
تصویری که اینجا می بینید از درون خیابان پارک گرفته شده و غروب خورشید را در خیابان سی و چهارم نشان می دهد.
اگر غروب روز شنبه آسمان ابری بود ناامید نشوید زیرا این رویداد دو بار در سال رخ می دهد: اواخر ماه مِی و نیمه های ژوییه. البته فراموش نکنید که در هیچ یک از این روزها یکراست و با چشم نامسلح به خورشید نگاه نکنید.


واژه نامه:
Manhattanhenge - New York City - New Yorker - sunset - Stonehenge - Sun - road grid - Vernal Equinox - Autumnal Equinox - 34th Street - Park Avenue

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه