دو کهکشان در حال برخورد در آرپ ۸۷

یک پل کیهانی از ستاره، گاز، و غبار به درازای ۷۵۰۰۰ سال نوری این جفت کهکشان شگفت انگیز، با نام کُلی آرپ ۸۷، را به هم پیوند داده. این پل نشانه ایست نیرومند از این که این دو سامانه ی غول پیکر ستاره ای از فاصله ی نزدیک هم گذشته و کِشندهای گرانشی دوسویه ی خشنی را بر هم وارد کرده اند.
نشانه های دیگری هم از این رویارویی دیده می شود. برای نمونه، در کهکشان مارپیچی سمت راست (NGC 3808A) که از چشم ما از روبرو دیده می شود، خوشه های ستاره ای جوان بسیاری را می بینیم که در فرآیند یک فوران ستاره فشانی پدید آمده اند.
این تصویر در اندازه ی بزرگ تر
کهکشان مارپیچی و تاب خورده ی سمت چپ (NGC 3808B) که از لبه دیده می شود، به نظر می رسد در موادی که دو کهکشان را به هم پیوند داده پیچیده شده و یک حلقه ی قطبی شگفت انگیز آن را در میان گرفته است.
با آن که یک چنین برهم کنش هایی میلیاردها سال زمان می برد، تکرار گذرهای کهکشان ها از نزدیک هم در پایان باعث پیوستن دو کهکشان به یکدیگر شده و به پیدایش یک تک کهکشان بزرگ تر خواهد انجامید. این ماجرا شاید شگفت و نامعمول به نظر بیاید ولی به باور دانشمندان، ادغام های کهکشانی فرآیندهایی رایج در کیهانند و زوج آرپ ۸۷ نیز نماینده ی یکی از گام های چنین فرآیند گریزناپذیری هستند.
دو کهکشان آرپ ۸۷ حدود ۳۰۰ میلیون سال نوری از زمین فاصله دارند و در راستای صورت فلکی شیر (اسد) دیده می‌شوند. کهکشان مارپیچی درخشان سمت چپ پس زمینه که از لبه دیده می شود یک کهکشان دورتر است و هیچ دخالتی در فرآیند برهم کنش آرپ ۸۷ ندارد.

واژه نامه:
Arp 87 - star - bridge - mutual gravity - face-on - spiral galaxy - NGC 3808A - edge-on - NGC 3808B - polar ring - merger - galaxy - galactic merger - constellation Leo

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه