تاریک و روشن های سحابی پک-من

این تصویر در دو اندازه: بزرگ- بزرگ تر
اگر به درون این ابر کیهانی با نام NGC ۲۸۱ نگاه کنید شاید متوجه ستارگان خوشه ی باز IC ۱۵۹۰ نشوید، هرچند که این ستارگان جوان و پرجرم درون همین سحابی به دنیا آمده اند و خود آن ها هستند که باعث برافروختگی و تابش آن شده اند.
پیکره های چشم نوازی که در این تصویرِ NGC ۲۸۱ دیده می شوند، ستون های تراشیده شده و گویچه های غباری چگالی هستند که به دست پرتوها و بادهای نیرومند و پرانرژی ستارگان داغ خوشه تراشیده شده اند و در برابر تابش پشتشان به حالت ضدنور و تیره دیده می شوند. این ساختارهای غبارآلود اگر به اندازه ی کافی دوام داشته باشند می توانند خودشان جایگاه های ستاره زایی های آینده شوند.
NGC ۲۸۱ به دلیل نمایی که از کل ساختارش به ذهن می آید، به نام سحابی پکمن نامیده شده. این سحابی با حدود ۱۰,۰۰۰ سال نوری فاصله از زمین، در صورت فلکی خداوند اورنگ (ذات الکرسی) دیده می شود.
این تصویر باکیفیت از همگذاری داده های فیلترهای باریک-باند درست شده و تابش اتم های هیدروژن، گوگرد، و اکسیژن سحابی را به ترتیب به رنگ های سبز، سرخ، و آبی می نمایاند. گستردگی این تصویر در فاصله ی برآوردی NGC ۲۸۱ بیش از ۸۰ سال نوری است.

در همین باره: * Pacman دارد دندان در می آورد! 

واژه نامه:
NGC 281 - open cluster - IC 1590 - nebula - globule - silhouette - star - Pacman Nebula - constellation Cassiopeia - narrow-band - hydrogen - sulfur - oxygen - atom

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه