دریاهای آفتابی بر روی تیتان

* فضاپیمای کاسینی ناسا به تازگی هنگام گذشتن از کنار تیتان، بزرگ ترین ماه سیاره ی کیوان، عکسی از بازتاب درخشان نور خورشید از روی دریاهای هیدروکربنی آن گرفته.
این نمای فروسرخ-نزدیک که توسط فضاپیمای کاسینی گرفته شده، درخشش بازتاب خورشید را بر روی یکی از دریاهای قطب شمال تیتان نشان می دهد. تصویر در دو اندازه ی دیگر: بزرگ- بزرگ تر
کاسینی در گذشته عکس های جداگانه ای هم از دریاهای قطبی تیتان گرفته بود (PIA17470) و هم از بازتاب نور خورشید توسط آن ها (PIA12481) و (PIA18433). ولی این نخستین بارست که هر دوی این ها با هم در یک عکس دیده می شوند زیرا ابرهای فشرده ی آن هرگز به کاسینی اجازه ی دیدن مستقیم دریاچه ها را نمی دادند.

یک دسته ابر متانی پیکان-مانند به رنگ نارنجی نزدیک قطب شمال تیتان دیده می شود. احتمال می رود این ابرها در حال بارش و پر کردن دریاچه های تیتان باشند. گرداگرد دریای کراکن - همان دریایی که بازتاب خورشید در آن پیداست- یک "حلقه ی وان حمام" یا حاشیه ی روشن به رنگ نارنجی دیده می شود. این حاشیه نشان می دهد که این دریا در زمانی گسترده تر بوده، ولی در اثر تبخیر کوچک تر شده است  (ناحیه های تبخیری).

دریاهای تیتان به طور عمده از متان و اتان مایع انباشته شده اند. دانشمندان پیش از آن که کاسینی به کیوان برسد گمان برده بودند که تیتان شاید بدنه های بازی از مایع بر روی سطحش داشته باشد. کاسینی در ناحیه ی نزدیک استوا و عرض های پایین تر تیتان تنها پهنه های گسترده ای از تپه های شنی یافت ولی نزدیک قطب ها، به ویژه قطب شمال آن دریاها و دریاچه هایی را هم مشاهده کرد.

این تصویر تازه در روز ۲۱ اوت به وسیله ی طیف سنج نقشه بردار فروسرخ و نور دیدنی کاسینی (VIMS) گرفته شده و تیتان را در نور فروسرخ نشان می دهد.

واژه نامه:
Saturn - moon - Titan - NASA - Cassini spacecraft - hydrocarbon - sun - methane - rainfall - bathtub ring - Kraken Mare - ethane - equator - latitude - infrared - Visible and Infrared Mapping Spectrometer - VIMS -

منبع: nasa

1 دیدگاه شما:

ناشناس

چرا کشورهای صاحب تکنولوژی فضايی دنیا بخصوص امریکا.روی وجود حیات در اروپا و میماس و حتی تیتان نمیکنند.اگه بلوک های ابتدائی حیات به کمک شهاب سنگها یادنباله دارهادر زمین شکل گرفته شده باشه صد در صد این هدبه زمین میتونه در این اقمار هم رخ دا ه باشه .وجود مایع «ترجیحا أب» به تکامل این بلوک ها حیاتیه که در این اقمار به .فور وجود داره.به نظر من اولین کشف یک تک سلولی در مکانی خارج از زمین بزرگترین کشف بشریت در علم ستاره شناسی خواهد بود

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه