کاری مشترک از آیو و کالیستو

رویدادهای دوجانبه به ۶ روش انجام می شوند
که بستگی به تفاوت اندازه ی زاویه ای ماه ها و
جایگاه نسبی آن ها دارد. منبع
این رشته تصاویر تلسکوپی فریبنده که از بالا به پایین، یک بازه ی زمانی ۲۴ دقیقه ای را در بر می گیرند، فروپوشانی یا اختفای آیو توسط کالیستو -دو ماه از ماه های گالیله ای مشتری- را از دیدگاه سان پیترو پولزینه در ایتالیا، سیاره ی زمین نشان می دهند.
چنان چه می بینید، در مدت ۲۴ دقیقه، کالیستو از جلوی آیو می گذرد و آن را از دید ما پنهان می کند. انجام این برنامه ی رصدی با بهره از یک تلسکوپ کوچک کاری دشوار و چالش برانگیز بود.
این دو دنیای متضاد هر دو کمی از ماه سیاره ی زمین بزرگ ترند. در واقع، قطر آیوی درخشان و آتشفشانی ۳۶۴۰ کیلومتر است و قطر کالیستوی تیره و پر از دهانه ۴۸۲۰ کیلومتر.
زمین اکنون دارد از نزدیک صفحه ی مداری ماه های مشتری می گذرد و از همین رو این فصل برای ستاره شناسان، فصل لذت بخش رویدادهای دوجانبه‌ی ماه های گالیله ای است که در آن پدیده هایی از فروپوشانی تا گرفتگی رخ می دهد.
گذر زمین از کنار این صفحه ی مداری که نویدبخش فصل رویدادهای دوجانبه است، هر ۵ تا ۶ سال یک بار رخ می دهد.

واژه نامه:
Io - Callisto - Mutual Event - occultation - Jupiter - Galilean moons - planet - Earth - Jovian world - Moon - orbital plane

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه