سحابی گل لاله

این تصویر در اندازه ی بزرگ تر
این نمای تلسکوپی یک منطقه ی درخشان گسیلشی (نشری) را در بر گرفته که در راستای صفحه ی کهکشان راه شیری خودمان و در محدوده ی صورت فلکی سرشار از سحابی ماکیان (قو، دجاجه) دیده می شود.
نام رایج این ابرهای برافروخته ی گاز و غبارِ میان ستاره ای، سحابی گل لاله است و در کاتالوگ سال ۱۹۵۹ که توسط ستاره شناس، استوارت شارپلس گردآوری شد نیز به نام Sh2-101 ثبت شده است. این سحابی زیبا و پیچیده با فاصله ی حدود ۸,۰۰۰ سال نوری از زمین و ۷۰ سال نوری پهنا، در مرکز این تصویر همنهاده شکفته شده و به گونه ای روشن و فهمیدنی، تنها ابر کیهانی نیست که چهره ی یک گل را به یاد ما می آورد.
چشم اندازی که در بالا از این سحابی پیچیده و زیبا می بینید، یک عکس همنهاده (مرکب) است که تابش اتم های یونیده ی گوگرد، هیدروژن، و اکسیژن را به ترتیب با رنگ های سرخ، سبز، و آبی می نمایاند.
پرتوهای فرابنفشی که از ستارگان جوان و داغ انجمن OB3 در لبه ی ماکیان، از جمله یک ستاره ی جوان و پرانرژی رده ی O به نام HDE 227018 می تابد، اتم ها را می یوند و به برافروختگی و تابش سحابی گل لاله می انجامد. HDE 227018 همان ستاره ی روشنی است که بسیار نزدیک به کمان آبی رنگ میانه ی این لاله ی کیهانی به چشم می خورد.
ریز-اختروش ماکیان ایکس-۱ که در سراسر طیف الکترومغنلطیسی پرتو می افشاند به همراه جبهه ی شوک خمیده ای که از فواره های نیرومندش پدید آمده هم در بالا و سمت راست لاله جای دارند.

پیش از این نمای بسته تر ولی رنگین تری را از این سحابی دیده بودید: * در فضا هم لاله دمیده

واژه نامه:
Tulip Nebula - plane - Milky Way Galaxy - nebula - constellation Cygnus - Swan - Stewart Sharpless - Sh2-101 - sulfur - hydrogen - oxygen - atom - Ultraviolet - OB3 - O star - HDE 227018 - electromagnetic spectrum - microquasar - Cygnus X-1 - shock front

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه