شبیه سازی حلقه های میدان مغناطیسی خورشید

این تصویر در اندازه ی بزرگ تر
میدان های مغناطیسی‌ای که از زیر سطح خورشید ریشه می گیرند بر بادهای آن تاثیر می گذارند؛ باد خورشیدی جریانی از ذرات است که به گونه ای پیوسته از جو خورشید به فضای سامانه ی خورشیدی دمیده می شود.

اکنون پژوهشگران ناسا به همراه همکاران دانشگاهی خود در تلاشند تا با بهره از شبیه سازی های بسیار وفادار به اصل، درباره ی چگونگی پدید آمدن این میدان ها، شیوه ی گرمایش جو بیرونی خورشید (تاج) و ایجاد لکه ها و شراره های خورشید توسط آن ها، بیشتر بیاموزند.

در این تصویر [که نمایی از این شبیه سازیست] حلقه های میدان مغناطیسی را در بخشی از خورشید می بینیم، با رنگ هایی که شدت میدان را نشان می دهند: از ضعیف (آبی) تا نیرومند (سرخ). این شبیه سازی بر روی ابررایانه ی پلیادس در تاسیسات ابررایانش پیشرفته ی ناسا در مرکز پژوهشی ایمز ناسا واقع در مافت فیلد کالیفرنیا انجام شد.

آگاهی های به دست آمده از چنین شبیه سازی هایی به پژوهشگران کمک می کند تا خورشید، دگرگونی های آن، و برهم کنش هایش با زمین و سامانه ی خورشیدی را بهتر بشناسند.

در همین باره: پنج یافته ی تازه در مورد خورشید * چرا تاج خورشید بسیار داغ تر از سطح آنست؟   

واژه نامه:
sun - solar wind - solar system - NASA - computer simulation - magnetic field - sunspot - flare - Pleiades supercomputer - NASA Advanced Supercomputing facility - Ames Research Center - Earth

منبع: nasa

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه